Yaş Haddi Sebebiyle Emeklilik

Emsal Karar 1

Davacının hakkında yaş haddi nedeniyle emeklilik işleminin tesis edildiği ve uygulandığı tarihte bulunduğu yüzbaşı rütbesi ceza yargılamasının sonucuna göre değişebilen geçici bir durum olup davacının bulunduğu bu geçici duruma dayanılarak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca işlem tesis edilmemesi ve yargılama sonucunun beklenilmesi gerekir. 

(AYİM 3.D.,10.05.2007; E.2006/1030, K.2007/619) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Yasadışı , Siyasi, Yıkıcı , İrticai , Bölücü İdeolojik Görüşleri Benimsemesi Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi iken irticai görüş yanlısı kişilerin

12-10-2019

Yedek Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1Sicil notu ortalaması % 85 in altında olan ve

13-10-2019

Tedavi Giderleri

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının çocuk sahibi olabilmesi için tüp bebek uygulamasının

30-11-2019