Emeklilik Yardımına Esas Üyelik Süresi

Emsal Karar 1

Davaci sivil memurun OYAK üyeliginin son bulmasi ve bu sürenin üç yildan az olmasi nedeniyle kendisine herhangi bir ödemede bulunulmamasi karsisinda, sonradan yeniden kurum üyesi olmasini takiben her iki üyelik süresi birlestirilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen islem hakkaniyet ve adalet ilkelerine aykiridir.

Dava dosyasinda yer alan bilgi ve belgelere göre; Davaci’nin 28.7.1998 tarihli dilekçe ile  OYAK  Genel Müdürlügü’ne müracaat ettigi, kendisine 5.10.1998 tarihinde talebinin kabul edilmedigi, 2.11.1998 tarihinde de talebinin neden kabul edilmedigi gerekçesi bildirildikten sonra  Vekili marifetiyle 12.11.1998 tarihinde süresinde bu davayi açtigi anlasilmaktadir.  

205 Sayili Ordu Yardimlasma Kurumu Kanunu’nun “Kurumun Üyeleri baslikli 17 nci maddesinin (b) fikrasinda belirtilen “Uzman erbaslar ile Milli Savunma Bakanligi, Jandarma Genel Komutanligi teskilatinda, Ordu Yardimlasma Kurumu ve bu Kurum’un sermayesinin %50’sinden fazlasina sahip olacagi veya istirak edecegi sirketlerde çalisan bilumum maasli ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler Kurum’a daimi üye olabilirler.”  hükmü karsisinda Davaci’nin kendi istegi ile önce 1.3.1983 ile 31.10.1984 tarihleri arasinda, sonra da 26.6.1989 tarihinden dava açtigi 12.11.1998 tarihine kadar 11 yil 16 gün süre ile üye oldugu, ancak fasilasiz geçen üyelik müddetinin emeklilik yardimi için öngörülen süreden az 9 yil 4 ay 11 gün oldugu anlasilmaktadir. 

Ayni Kanun’un “Kurumun Yapacagi Yardimlar baslikli 21 nci maddesinin birinci fikrasinda da “En az 10 yil müddetle Kurum’a üye olarak bulunduktan sonra, görevli olduklari kuruluslardan herhangi bir sebeple ayrilmak suretiyle üyeligi sona eren daimi üyeler emeklilik yardimindan faydalanirlar.”  hükmü yer almaktadir. Her ne kadar davali kurum savunmasinda bu sürenin fasilsiz olarak geçmesi gerektigini belirtmis ise de, Kanun maddesinin lafzinda bu hususta bir yorum yapilmasinin güç oldugu görülmektedir. Bir an için bunun böyle oldugu kabul edilse bile, bu kez de hakkaniyet prensibi ile çelisildigi görülecektir. Zira; çesitli nedenle, üyelik süresi fasilali olarak 20 yili asan bir üye ile fasilasiz 10 yil olan üye arasinda ödenen prim fazlaligina ragmen Kurum’a fazla ödeme yapan açisindan adaletsiz bir durum ortaya çikacaktir. Bunun ise, üyelerine sosyal yardim saglamak ödevini yerine getirmek üzere, Kanun ile kurulan OYAK’in kurulus amacina ters düsücegi ortadadir. Kaldi ki, Davacının daha önceki döneme iliskin ödedigi primlerin de kendisine ödenmedigi anlasilmaktadir.  
Sonuç olarak; Ordu Yardimlasma Kurumu tarafindan tesis edilen emeklilik yardimina hak edişe esas teskil etmek üzere, üyelikte geçen sürelerin toplanmamasi islemi sebep ve amaç ögeleri açisindan hukuka uygun bulunmamistir. 

AYIM.1.D. Karar Tarihi:3/23/1999 Karar No: E.1999/257 Karar No: K. 1999/297 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Askeri Öğrenci Statüsüne Kabul Edilmeme

Emsal Karar 1Kardeşinin 17 yaşında işlediği elektrik hırsızlığı suçundan ertelemeli mahkumiyeti

12-10-2019

Astsubaylıktan Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1Davacının, 59 ncu dönem Tank Subay Kursunu 15.07.2005 tarihinde

13-10-2019

ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇİŞ

Emsal Karar 1ÖZETİ: Astsubaylıktan subaylığa geçiş başvurusu konusundaki emrin kıt’aya geç

29-11-2019