Ek Ders Ücreti

Emsal Karar 1

5044 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre öğretmenin haftalık 12 saatten fazla olan derslere ek ders ücreti ödeneceği düzenlendiğinden, davacının bu kadar süreyi aşmaması nedeniyle kendisine ek ders ücreti ödenmesinin mümkün değildir.

(AYİM.3.D., 20.05.2010; E. 2010/35, K. 2010/638) 

Emsal Karar 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı Rehber Öğretmenliğine K.K.K.lığınca atanan davacı hakkında uygulanamayacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmış ve davacıya haftalık 18 saat üzerinden ek ders ücreti ödenmemesi işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 232 nci maddesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulanmayacak maddeler, 233 ncü maddesinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan memurlara uygulamaya devam olunacak hükümler incelendiğinde davacının özlük haklarının kaynağı olan 657 sayılı Kanun 89 ncu ve 176 ncı maddelerinde düzenlenen ders ücretleriyle ilgili hükümlerden yararlanmasına engel bir hükmün bulunmadığı, 5044 sayılı kanun sayılı Kanun 5 nci maddesindeki asli öğretmenler için öngörülen sınırlamanın GATA Komutanlığında görevli iken 01.07.1996 tarihli onayla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı Rehber Öğretmenliğine K.K.K.lığınca atanan davacı hakkında uygulanamayacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmış ve davacıya haftalık 18 saat üzerinden ek ders ücreti ödenmemesi işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

(AYİM.2.D., 16.01.2008; E. 2007/437, K. 2008/55) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Askerlik Şubesi Konutları

Emsal Karar 1Askerlik Şubesi personeli olması nedeniyle Askerlik Şubesi konutlarında öncelikle

13-10-2019

Emekli Keseneği

Emsal Karar 15434 Sayılı Kanunun 15/g ve Geçici 195 nci maddelerinin

13-10-2019

Konut Tahsisinde Puanlama

Emsal Karar 1Konutu için oturulamaz raporu tanzim edilen personelin, garnizona yeni

13-10-2019