Düşük Sicil Nedeniyle Kademe İlerlemesi Yapamayan Uzman Erbaşın İdare Tarafından Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Emsal Karar

 Düşük Sicil Nedeniyle Kademe İlerlemesi Yapamayan Uzman Erbaşın İdare Tarafından Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Emsal Karar

 Düşük Sicil Nedeniyle Kademe İlerlemesi Yapamayan Uzman Erbaşın İdare Tarafından Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde jandarma uzman çavuş olarak olarak görev yapmakta iken, 2020 yılında almış olduğu 52 sicil puanına göre kademe ilerlemesi yapamayacağından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Davalı idare tarafından yapılan savunmada  "Jandarma Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin 08/05/2020 tarihinde kademe ilerlemesi yapamayacak şekilde sicil notu alması nedeniyle feshedildiği, davacıya 2020 yılı için 52 ortalama sicil notu verildiği, hakkında mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek suçu nedeniyle 7068 Sayılı Yasanın 8/6-i maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, dosyasının Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu'na gönderildiği, davacıya daha öncede "10 ay kısa süreli durdurma" disiplin cezası verildiği, sicil amirleri tarafından verilen sicil notunun bilgi ve belgeye göre verildiği" gerekçesiyle  işlemin hukuka uygun olduğu belirtilmiştir.

Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; 2020 yılı sicili objektif olarak düzenlenmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar