Bireysel başvuruda adli yardım mümkün müdür?

Adli yardım talebinin başvuru esnasında belirtilmesi gerekir. Adli yardım talebinde bulunabilmek için başvurucunun yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması ve aynı zamanda adli yardım talebinin açıkça dayanaksız olmaması gerekmektedir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI TEKLİFİ

ÖZETİ: Tabur Komutanlığınca yapılan madalya teklifinin, nihai karar mercii olmadığı halde

18-03-2021

Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş

12-10-2019

Bedelli Askerlik Emsal Kararlar

Emsal Karar 1Bakanlar Kurulu Kararının “Geri Ödeme” başlıklı 9 ncu maddesinin

13-10-2019