Aile Götürülemeyecek Garnizonlara Atama Halinde Konutta Oturma

Emsal Karar 1

Aile götürülmeyecek garnizondan birine Tunceli As.Şb.Bşk.lığına atanmış olmasına rağmen K.K.K.lığı veya Jandarma Genel K.lığı bağlısı bir birliğe atanmamış olması ve yönerge ile bu imkanın sadece Kara Kuvvetleri K.lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı birliğe atananlara tanınması nedeniyle Ankara Garnizonundaki oturmakta olduğu lojmandan istifade ettirilmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

Davacının durumu incelendiğinde; özel tip projesine göre üst katı konut (lojman) olarak inşa edilen askerlik şubesi binasındaki mevcut konutta görev tahsisli olarak ikamet etme imkanına sahip olduğundan, Yönergenin Ek-N sinde belirtilen aile götürülmeyecek garnizonlardan birine atanmış olmasına rağmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı bir birliğe atanmamış olması ve yönerge ile bu imkanın sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı birliğe atananlara tanınması nedeniyle tesis edilen işlemin her yönüyle hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

(AYİM 3.D., 25.11.2004; E.2004/1105, K.2004/1701) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Anayasal önem kriteri nasıl uygulanmaktadır?

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının

28-11-2019

Mahkeme önündeki usül nasıldır? Başvuruda eksiklik bulunması hâlinde başvuru reddedilir mi?

Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceler.

28-11-2019

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan parasal yardımlar nelerdir?

Cenaze ödeneği verilmesi Ölüm geliri bağlanması Kız

15-09-2019