Aile Götürülemeyecek Garnizonlara Atama Halinde Konutta Oturma

Emsal Karar 1

Aile götürülmeyecek garnizondan birine Tunceli As.Şb.Bşk.lığına atanmış olmasına rağmen K.K.K.lığı veya Jandarma Genel K.lığı bağlısı bir birliğe atanmamış olması ve yönerge ile bu imkanın sadece Kara Kuvvetleri K.lığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı birliğe atananlara tanınması nedeniyle Ankara Garnizonundaki oturmakta olduğu lojmandan istifade ettirilmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

Davacının durumu incelendiğinde; özel tip projesine göre üst katı konut (lojman) olarak inşa edilen askerlik şubesi binasındaki mevcut konutta görev tahsisli olarak ikamet etme imkanına sahip olduğundan, Yönergenin Ek-N sinde belirtilen aile götürülmeyecek garnizonlardan birine atanmış olmasına rağmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı bir birliğe atanmamış olması ve yönerge ile bu imkanın sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bağlısı birliğe atananlara tanınması nedeniyle tesis edilen işlemin her yönüyle hukuka uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

(AYİM 3.D., 25.11.2004; E.2004/1105, K.2004/1701) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Harp Malullüğü Emsal Kararlar

Emsal Karar 1Hastaneye gitmek için bindiği kurye helikopterinin düşmesi sonucu vefat

13-10-2019

Deneme Süresi

Emsal KararÖZETİ: 926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde yer alan bir

25-12-2019

Bölük Tabur Komutanlığı Tazminatları

Emsal Karar 1Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 121 nci maddesine göre

13-10-2019