Bireysel başvuru sürecinde tedbir kararı talep edilebilir mi?

Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, esas inceleme aşamasında gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Mahkeme önündeki usül nasıldır? Başvuruda eksiklik bulunması hâlinde başvuru reddedilir mi?

Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceler.

28-11-2019

Farazi tereke nedir? Unsurları nelerdir? Farazi tereke nasıl bulunur?

Serbestçe tasarruf edebileceği değerde esas alınan terekeye, saklı payların tespitinde esas

25-09-2019

Sicilde Tebliğ Yokluğu ve Süre İlişkisi

Emsal Karar 1ÖZETİ: Sicil işlemlerinde ilgililere yazılı bildirim yapılmadığından dava açma

03-12-2019