Sıhhi İzinli Olarak Gönderileceklere Ödenecek Harcırah

Emsal Karar 1

Davacı subaya gerek görev yaptığı şehirden tedavi amaçlı gönderildiği Ankara’ya gidişinde, gerekse sıhhi izinli olarak gönderildiği şehre kadar yol masrafı ve gündeliklerinin ödenmemesi işlemi hukuka aykırıdır.

Davacıya gerek Konya’dan Ankara’ya tedavi amaçlı gidişinde, gerekse dönüşte ve gerekse de sıhhi  izinli olarak gönderildiği Şanlıurfa’ya kadar yol masrafı ve gündeliklerinin ödenmesi gerekirken sıhhi izinde olduğu Ocak 2001-Nisan 2001 tarihleri arasında dört aylık fazladan maaş ödendiği gerekçesiyle borcunu ödeyinceye kadar harcırahının hukuka aykırı olarak ödenmediği, esasen AYİM II nci  Dairesinin 22 Mayıs 2002 gün ve 2001/768 E., 2002/451 K.sayılı kararında “Kesin terhis tarihinin 8 Mayıs 2001 olarak belirtilmemesi işleminin İPTALİNE” hükmedildiği de dikkate alındığında davalı idarece davacı tarafından istenen harcırahın tahakkuku gerektiği vicdani kanaatine ulaşılmıştır.

 (AYİM 1.D. 11.03.2003, E.2001/1217, K.2003/335) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

KORUMA STATÜSÜ

Emsal Karar3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun açık düzenlemesine rağmen, haklarında özel

18-03-2021

Sıhhi İzinli Olarak Gönderileceklere Ödenecek Harcırah

Emsal Karar 1Davacı subaya gerek görev yaptığı şehirden tedavi amaçlı gönderildiği

13-10-2019

Rücuya ilişkin istisnalar var mıdır?

Kamu görevlileri, erbaş ve erleringörevlerinin gerekliliklerinden doğan bir kaza meydana gelmişse

15-09-2019