Aynı Garnizon İçinde İntibak Ataması Nedeniyle Konuttan Konuta Nakil

Emsal Karar 1

Yönergenin 7 nci maddesinin b-2(a) fıkrasında, sıra tahsisli konutta otururken görev tahsisli makama intibak ataması gören ve beş yıllık yasal oturma süresi için istekli olanlara aynı konutta oturma hakkı verilmiş iken, Geçici 5/b maddesinde; daha önce sıra tahsisli iken görev tahsisliye çevrilmiş olup halen konutta oturan personele bu hakkın tanınmaması eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden, Geçici 5/b maddesinin iptali gerekir. 

(AYİM.3.D., 12.10.2006; E.2006/608 K.2006/1154) 

 

Emsal Karar 2

 Sıra tahsisli konutta oturmakta iken farklı konut grubunda görev tahsisli bir göreve ve bilahere tekrar sıra tahsisli göreve atanan davacının görev tahsisli olarak oturduğu süre 5 yıllık oturma süresinden sayılmayacağından, konutta 5 yıllık süreyi tamamlamadan konuttan tahliye işlemi TSK Konut Yönergesi hükümlerine aykırıdır. 

Ankara garnizonunda sıra tahsisli olarak ilk kez 24.10.2001 tarihinde lojmana girmiş davacının son atama gördüğü tarihten itibaren 1 yıl 2 ay 24 gün daha konutta oturabileceği ve hakkında tesis edilen işlemin Yönerge hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanısına varılmıştır. Zira davacı sıra tahsisli oturmakta iken görev tahsisli olarak oturmaya elverişli bir göreve tayin olmuş ve sıra tahsisli konutta 5 yıllık oturma süresini tamamlamayı tercih etmeden yeni yerinde görev tahsisli olarak kendisine konut tahsis edilmiştir. Yönergenin, zikredilen maddesine göre davacının görev tahsisli olarak oturduğu süre 5 yıllık sıra tahsisli oturma süresinden sayılamayacaktır. Hal böyle olunca sıra tahsisli konutta oturduğu süre olan 3 yıl 10 ay 6 günlük süreden arta kalan (5 yıla tamamlamak suretiyle) 1 yıl 2 ay 24 gün sürenin son atanmasından itibaren davacıya tanınması ve halen oturduğu konuttan bu sürenin dolmasından önce çıkartılmaması gerekmektedir. İşlem bu kabule aykırı bir şekilde tesis edilmekle yönerge hükümlerine uymamaktadır. 

(AYİM.3.D., 23.11.2006; E.2006/1033 K.2006/1472) 
 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Ölüm geliri nedir? Hak sahipleri kimlerdir? Kimler hak sahibi sıfatıyla gelire hak kazanır?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölüm durumunda geride kalanlaragelir bağlanabilmesi

15-09-2019

Sınıflandırma veya Branş Belirleme Çizelgeleri nedir?

Sınıflara veya branşlara ve görev niteliklerine göre (1) ve (2) numaralı

29-11-2019

Sağlık Fişi

Emsal Karar 1ÖZETİ: 5365 Sayılı Kanunla getirilen değişikliğin askeri kimlik kartı

30-11-2019