Aynı Garnizon İçinde İntibak Ataması Nedeniyle Konuttan Konuta Nakil

Emsal Karar 1

Yönergenin 7 nci maddesinin b-2(a) fıkrasında, sıra tahsisli konutta otururken görev tahsisli makama intibak ataması gören ve beş yıllık yasal oturma süresi için istekli olanlara aynı konutta oturma hakkı verilmiş iken, Geçici 5/b maddesinde; daha önce sıra tahsisli iken görev tahsisliye çevrilmiş olup halen konutta oturan personele bu hakkın tanınmaması eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden, Geçici 5/b maddesinin iptali gerekir. 

(AYİM.3.D., 12.10.2006; E.2006/608 K.2006/1154) 

 

Emsal Karar 2

 Sıra tahsisli konutta oturmakta iken farklı konut grubunda görev tahsisli bir göreve ve bilahere tekrar sıra tahsisli göreve atanan davacının görev tahsisli olarak oturduğu süre 5 yıllık oturma süresinden sayılmayacağından, konutta 5 yıllık süreyi tamamlamadan konuttan tahliye işlemi TSK Konut Yönergesi hükümlerine aykırıdır. 

Ankara garnizonunda sıra tahsisli olarak ilk kez 24.10.2001 tarihinde lojmana girmiş davacının son atama gördüğü tarihten itibaren 1 yıl 2 ay 24 gün daha konutta oturabileceği ve hakkında tesis edilen işlemin Yönerge hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanısına varılmıştır. Zira davacı sıra tahsisli oturmakta iken görev tahsisli olarak oturmaya elverişli bir göreve tayin olmuş ve sıra tahsisli konutta 5 yıllık oturma süresini tamamlamayı tercih etmeden yeni yerinde görev tahsisli olarak kendisine konut tahsis edilmiştir. Yönergenin, zikredilen maddesine göre davacının görev tahsisli olarak oturduğu süre 5 yıllık sıra tahsisli oturma süresinden sayılamayacaktır. Hal böyle olunca sıra tahsisli konutta oturduğu süre olan 3 yıl 10 ay 6 günlük süreden arta kalan (5 yıla tamamlamak suretiyle) 1 yıl 2 ay 24 gün sürenin son atanmasından itibaren davacıya tanınması ve halen oturduğu konuttan bu sürenin dolmasından önce çıkartılmaması gerekmektedir. İşlem bu kabule aykırı bir şekilde tesis edilmekle yönerge hükümlerine uymamaktadır. 

(AYİM.3.D., 23.11.2006; E.2006/1033 K.2006/1472) 
 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Subay Sözleşme Feshi

Emsal Karar 1Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkûmiyeti bulunmayan

28-11-2019

Ayıplı Hizmet

13-09-2019

Emekli Maaş Sistemi

Emsal Karar 1Emekli maasi sistemine giren davacinin ayliklarinin saptanmasinda davali idarece

13-10-2019