Astsubay Sözleşmesinin Feshi

Emsal Karar

1602 sayılı Kanunun 52 maddesi kapsamında savunma ekinde gönderilen belgelerden, yardımcı sınıflarda (davacının istihdam edilebileceği sınıflarda) sağlık problemli personel mevcudunun ve davacının sahip olduğu özel niteliklerin ve özel koşulların değerlendirildiği, yapılan değerlendirme sonucunda davacının statüye alındığı sınıftan başka bir sınıfta istihdamına gerek görülmediği, davalı idarenin takdir yetkisinin nesnel verilere dayandığı, dolayısıyla takdir yetkisinin kullanımında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna gidilmiştir. 

(AYİM 1.D.,25.04.2006; E.2005/1202, K.2006/405) 

Sözleşmeli Astsubay Sözleşme Feshi  ile ilgili  sitede yer alan emsal kararların detayına veya farklı emsal kararlara ulaşmak için e-posta veya telefon vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Avukata Sor!