Askeri Öğrenci Statüsüne Kabul Edilmeme

Emsal Karar 1

 Kardeşinin 17 yaşında işlediği elektrik  hırsızlığı suçundan ertelemeli mahkumiyeti olduğundan bahisle Piyade Astsubay adayı olarak  Piyade Astsubay sınıf okuluna kaydı yapılmayan davacı Uzman Çavuş hakkında tesis edilen işlem hukuka ve mevzuata uyarlı değildir.

Davacının, babası ve kardeşinin mahkumiyetleri TSK.leri istihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin ve KKK Askerî Okullara Öğrenci Alım Yönergesinin yukarıda belirtilen hükümleri kapsamında değerlendirilerek, Astsubay Okuluna kaydının yapılmadığı anlaşılmaktadır.  
Davacı hakkında herhangi bir mahkumiyet hükmü bulunmamaktadır. Babası ....................’ın ruhsatsız silah bulundurmak suçundan mahkumiyeti ile kardeşi ....................’ın balık avlamak suretiyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36/3 ncü maddesine muhalefet suçundan ertelemeli mahkumiyet kararları belirtilen mevzuat kapsamında davacının Astsubay Okuluna kaydının yapılmasını engelleyici nitelikte görülmemiştir. Diğer taraftan kardeşi ....................’ın balık avlama olayında kullandığı elektrik nedeniyle “elektrik hırsızlığı” suçundan ertelemeli mahkumiyet kararı ise davacının henüz Uzman Erbaş dahi olmadan önceki bir tarihte 08.12.1996 tarihinde işlendiği ve 19.07.1999 tarihinde karar verildiği, bu mahkumiyetin davacının Uzman Erbaş olarak TSK.lerinde istihdam edilmesinde olumsuz bir durum olarak değerlendirilmediği, kardeşi tarafından 17 yaşında iken işlenen bu suçun işleniş şekli, niteliği, suç ve karar tarihi dikkate alındığında davacının astsubay okuluna kaydının yapılmaması işlemine esas alınmasında kamu yararı bulunmadığı, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı kanaatine varılarak tesis edilen işlemin  iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

(AYİM.2.D.23.10.2002; E.2001/637, K.2002/823)

Emsal Karar 2

 Piyade astsubay olabilmek amacıyla girdiği sınavda yedek listenin 31 nci sırasında kalan ve 64 kişilik kontenjana giremeyen davacı erbaşın, sınıf okuluna kaydının yapılmaması işlemi hukuka uyarlıdır. 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Piyade Astsubay Sınıf Okuluna kıt’a kaynağından alınacak 64 öğrencinin, asıl listedeki adaylardan karşılanamaması nedeniyle yedek listedeki adaylardan karşılandığı, yedek listenin 23 ncü sırasındaki adayın 64 ncü öğrenci olarak geçici kesin kaydının yapıldığı, yedek listenin 23 ncü sırasından sonraki adayların 64 kişilik kontenjanın dolması nedeniyle kaydının yapılmadığı, yedek listenin 31 nci sırasında bulunan, geçici kesin kaydı yapılmayıp sadece geçici kaydı yapılmış bulunan davacıya kontenjanın tamamlanması nedeniyle sıra gelmediği, geçici kesin kaydının bu nedenle yapılmadığı, dolayısıyla davacının Piyade Astsubay Sınıf Okuluna kaydının yapılmaması işleminde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

(AYİM 2.D., 7.5.2003; E.2002/933, K.2003/384)

  1. Adem Tekercioğlu 28-06-2021

    Merhaba kolay gelsin \\\\r\\\\nBen 2019 yılında \\\\r\\\\nSol testis yokluğundan dolayı heyetten olumsuz raporu almıştım \\\\r\\\\nAynı yıl aralık ayında farklı bi hastanede olumlu raporu almıştım \\\\r\\\\nBu gün ise başka bi hastanede yine olumsuz raporu aldım. Nasıl bir yol izlemeliyim.

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Adem Tekercioğlu28-06-2021

      Muvazzaf veya sözleşmeli bir personel misiniz, yoksa personel adayı mısınız?

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Velinin İsteği Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Davacının vermiş olduğu “Uzman Jandarma Okuluna uyum sağlayamadığım-dan dolayı

12-10-2019

Kambiyo senedi vasfına haiz bir belgede takip işlemi hangi yollarla yapılabilir?

Genel haciz yoluyla takip Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip Genel iflas yoluyla

24-09-2019

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

Emsal Karar 1Yurt dışı inceleme ve tetkik gezi süresinin uçuş ve

13-10-2019