Astsubay Hakkında Verilen Sicil Notunun ve Olumsuz Kanaatlerin İptali Hakkında Emsal Karar

Astsubay Hakkında Verilen Sicil Notunun ve Olumsuz Kanaatlerin  İptali Hakkında Emsal Karar

Astsubay Hakkında Verilen Sicil Notunun ve Olumsuz Kanaatlerin  İptali Hakkında Emsal Karar

Jandarma Genel Komutanlığında  Takım Komutanı olarak Astsubay rütbesinde görev yapan müvekkilin; 2019 yılı sicil döneminde 1. ve 2. sicil amirleri tarafından verilen sicillerin ve sicil belgelerinde yazan olumsuz kanaatlerin iptali istemiyle açılan iptal davasında, müvekkil hakkında verilen sicil notunun müvekkilin genel sicil alma eğilimi ile uyumlu olmadığı, sicil notu ortalamasının altında bir not verildiği, bu durumun sicil safahatı içerisinde  bir düşüş meydana getirdiği, sicil notundaki düşüş ile birlikte bu hususu haklı kılacak açık ve somut fiil yahut fiilleri gösterir herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı gerekçeleriyle  dava konusu sicil işleminin iptaline karar verilmiştir. İzmir İdare Mahkemesinin kararı aşağıda sunulmuştur.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş

14-03-2020

684 Sayılı KHK ile Malul Sayılmayan Gazilere Aylık Bağlanması ve İlgili Emsal Mahkeme Kararı

684 Sayılı KHK ile Malul Sayılmayan Gazilere Aylık Bağlanması ve İlgili

15-04-2020