Askeri Öğrenci Statüsüne Giriş Niteliklerini Taşımaması Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

Davacı hakkındaki müessir fiil suçu ile ilgili “kamu davasının ortadan kaldırılmasına” karar verilmiş olduğu cihetle Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44/ç maddesinde öngörülen “...bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak” şartlarının gerçekleşmediği,   bu   itibarla   tesis   edilen okuldan   çıkarılma  işleminin  mevzuata ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacı hakkında 11.02.2004 tarihinde işlemiş olduğu “müessir fiil” suçundan dolayı Hatay/Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesinin 08.03.2004 gün ve 2004/147-174 E-K sayılı hükmü ile mahkumiyetine ve verilen mahkumiyetin ertelenmesine karar verilmiş iken bilahare söz konusu hükmün temyizi üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 13.07.2005 gün ve 2005/7796-10851 sayılı ilamı ile “Bozulmasına”, bozma ilamından sonra tekrar yapılan yargılama sonucunda da Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesinin 10.03.2006 gün ve 2005/758 Esas, 2006/325 Karar sayılı hükmü ile müsnet suç ile ilgili “kamu davasının ortadan kaldırılmasına” karar verildiği, bu hükmün de 18.04.2006 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. Şu halde, davacı hakkındaki müessir fiil suçu ile ilgili “kamu davasının ortadan kaldırılmasına” karar verilmiş olduğu cihetle Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44/ç maddesinde öngörülen “...bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak” şartlarının gerçekleşmediği, bu itibarla tesis edilen okuldan çıkarılma işleminin mevzuata ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

(AYİM 2.D.,27.09.2006; E.2006/211,K.2006/872) 

Emsal Karar 2

Daha önce Uzman Jandarma Okulundan kendi isteğiyle ayrıldığı tespit olunan davacının, okula giriş niteliklerini taşımadığından bahisle Uzman Jandarma Okulundan çıkarılması işlemi hukuka uyarlıdır.

(AYİM 2.D., 8.10.2003; E.2002/707, K.2003/747) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Konut Kredisi

Emsal Karar 1OYAK Yönetim Kurulunca Konut kredileri faiz oranlarında yapılan değişikliğin

13-10-2019

Sınavda Başarısız Sayılma

Emsal Karar 1Yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda davacının girdiği bütünleme, tek ders

12-10-2019

Kamu Konutlarının Denetimi

Emsal Karar 1Kamu konutları ve konutlar bölgesi yönetim kurullarının faaliyetlerini yürütürken

13-10-2019