Lojman Kira Bedeli

Emsal Karar 1

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde hizmet tahsisli konutlardan kira bedeli alınmayacağı düzenlenmiş olmasına rağmen,  hizmet tahsisli olarak lojmanda oturan davacının maaşından kesinti yapılmak suretiyle, bahsi geçen Yönetmelik hükmüne aykırı olarak kira bedeli alınması işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dava konusu işlem değerlendirildiğinde; hudut birliği olduğunda kuşku bulunmayan Edirne/İpsala 1’inci Hd. Tb. 3’üncü Hd. Bl. K.lığı görevinde bulunan davacının, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, Kamu Konutları Yönetmeliği ve MSY 319-2(B) Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesi hükümleri uyarınca ifa ettiği görev kadrosu itibarıyla hizmet tahsisli konutta oturma hakkına sahip olduğu, başka bir anlatımla davacıya 22.08.2005 tarihinde tahsis edilen konutun hizmet tahsisli konut türünden olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim davacının birliği komutanlığınca bu konuda yaşanan tereddüt sonrasında bir üst komutanlıktan görüş sorulduğu, kira bedeli alınmaması gerektiği yönünde görüş bildirilmesi üzerine Nisan 2008 ayından itibaren kira bedelinin alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Kamu Konutları Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde hizmet tahsisli konutlardan kira bedeli alınmayacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, idarece davacının maaşından kesinti yapılmak suretiyle, bahsi geçen Yönetmelik hükmüne aykırı olarak kira bedeli alınması işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmış ve yukarıda işaret edilen süre aşımı bulunmayan 15.01.2008 tarihinden sonraki döneme ait davacıdan tahsil edilen kira bedelinin dava (24.06.2008) tarihinden işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

(AYİM.3.D., 02.04.2009; E. 2009/426, K. 2009/407) 

Avukata Sor!