18 yaşından önceki süreler sigortalılık süresinin hesaplanmasında dikkate alınır mı?

Uzun dönem sigorta kolları açısından 18 yaşından önceki süreler sigortalılık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sadece prim ödeme gün sayısına bakılır. Bunun bir istisnası olarak Nisan 1981 tarihi vardır. Yani 1981 yılının Nisan ayından sonra çalışmaya başladı ise bu durum geçerli olacaktır. 

Sigortalılık süresini fiili olarak 10 yıl çalışma şeklinde anlaşılmamalıdır. 10 yıl önce sigortaya bildirilmiş olması gerekir fiili olarak 10 yıl boyunca çalışmak aranmaksızın 10 yıl önce 2 gün de olsa 1 gün de çalışmış olsa kişinin sigortalılık süresi başlamış demektir. 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Analık sigortasında kimlere yardım yapılır?

Kimlere yardım yapılıyor? Sigortalı kadına Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine Kendi çalışmasından dolayı gelir

15-09-2019

Hizmet Borçlanması

Emsal Karar 1Davacının kurumunca kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak

13-10-2019

Terekenin hesaplanmasında terekeden çıkarılacak değerler nelerdir?

Terekeden çıkarılacak değerler çıkarılır? Mirasbırakanın borçları, Mirasbırakanın cenaze giderleri, Mirasbırakanın ölümünden sonra sulh mahkemesi

25-09-2019