Yükleme nedir? Yüklemenin yerine getirilmemesi durumunda ne olur?

Yükleme; yasal ya da dolaylı bir vasiyet alacaklısına herhangi bir alacak hakkı tanımadan bir şey yapma veya yapmama taahhüdü yüklenen ölüme bağlı tasarruftur. Yapma veya yapmamadan dolayı menfaat elde edecek kişiler alacak hakkına sahip değildir. 

Yüklemelerde ifa davası açılamaz. İfa davası açılmadığı gibi yüklemenin yerine getirilmemesi dolayısıyla zarar gören kişiler tazminat davası da açamaz.

Yüklemelerde;

  • İfa talebinde bulunulamaz,

  • Zarar sonucu tazminat talebinde bulunulamaz.

Yükleme sonucu yararına yükleme yapılan kişilerin yapabileceği tek şey yüklemenin yerine getirilmesi için tenkis davası açmaktır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı ödemeleri kusuru olan işverene rücu edebilir mi?

İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı ya da işçilerin sağlığını

15-09-2019

İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması

24-09-2019

Bedelli Askerlik Emsal Kararlar

Emsal Karar 1Bakanlar Kurulu Kararının “Geri Ödeme” başlıklı 9 ncu maddesinin

13-10-2019