Yükleme nedir? Yüklemenin yerine getirilmemesi durumunda ne olur?

Yükleme; yasal ya da dolaylı bir vasiyet alacaklısına herhangi bir alacak hakkı tanımadan bir şey yapma veya yapmama taahhüdü yüklenen ölüme bağlı tasarruftur. Yapma veya yapmamadan dolayı menfaat elde edecek kişiler alacak hakkına sahip değildir. 

Yüklemelerde ifa davası açılamaz. İfa davası açılmadığı gibi yüklemenin yerine getirilmemesi dolayısıyla zarar gören kişiler tazminat davası da açamaz.

Yüklemelerde;

  • İfa talebinde bulunulamaz,

  • Zarar sonucu tazminat talebinde bulunulamaz.

Yükleme sonucu yararına yükleme yapılan kişilerin yapabileceği tek şey yüklemenin yerine getirilmesi için tenkis davası açmaktır.

Avukata Sor!