İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

  1. İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması safhasında ortaya çıkar.

  2. İlave hacizde alacaklıların talebi söz konusudur. Tamamlama haczinde ise böyle bir talebe gerek yoktur.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Disiplinsizlik Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Disiplin cezasının verilmesinin amacı bozulan disiplinin tesisi ise, Okul

25-12-2019

Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Çıkması Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Davacının, hukuka aykırılığı Dairemiz kararıyla saptanan bir idari tasarruf

12-10-2019

İntibaksızlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1İntibak eğitimi sırasındaki ikazlara rağmen ıslah olmayan davacının Kara

12-10-2019