İlave haciz ile tamamlama haczi arasındaki fark nedir?

  1. İlave haciz hacze iştirak safhasında ortaya çıkmaktadır. Tamamlama haczi paraların paylaştırılması safhasında ortaya çıkar.

  2. İlave hacizde alacaklıların talebi söz konusudur. Tamamlama haczinde ise böyle bir talebe gerek yoktur.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Askeri Öğrenci Statüsüne Giriş Niteliklerini Kaybetme Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Meslek Yüksek Okulu otomotiv bölümü mezunu olduğuna dair diplomasını

12-10-2019

Askeri Öğrenci Statüsüne Giriş Niteliklerini Taşımaması Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Davacı hakkındaki müessir fiil suçu ile ilgili “kamu davasının

12-10-2019

Adi Maluliyet ve Aylık Bağlanması

Malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlarınhukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla

16-04-2020