Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

Diğer Başlıklar

Hizmet Borçlanması

Emsal Karar 1Davacının kurumunca kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak

13-10-2019

KOMUTANLIK VE KARAGAH SUBAYLIĞI KURSUNA TEFRİK EDİLMEME

Emsal KararÖZETİ: Sınıf okulu mezuniyet derecesi “iyi” olduğu halde “orta” olarak

18-03-2021

Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Fertleri

Emsal Karar 1İzin, uçuş görevi ve kursta bulunduğu dönemlerde kendisine tahsis

13-10-2019