Sürekli Görev Yolluğu

Emsal Karar 1

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı beldesinden, Şişli İlçesi Maslak Semtinde konuşlu bulunan İstanbul İl Jandarma K.lığı emrine atanan davacının eski ve yeni görev yerlerinin aynı memuriyet mahalli içerisinde bulunması nedeniyle davacıya sürekli görev yolluğu verilmemesinde hukuka aykırılık yoktur. 

Davacının ilk görev yeri olan Çavuşbaşı Beldesinin İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olduğunun tespit edilmesi, Çavuşbaşı Beldesine toplu taşıma araçları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım hizmetleri götürülmekte olduğunun belirlenmesi nazara alınarak davacının ilk görev yeri ile atama gördüğü İl Jandarma Sevk Bölük 4 ncü Sevk Takım Komutanlığı görevinin aynı memuriyet mahalli içerisinde kaldığı sonucuna varılmıştır. Aynı memuriyet mahalli içerisinde yapılan atamalarda sürekli görev yolluğu verilmesine kanuni imkan bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir. 

(AYİM 3.D., 18.12.2003; E.2003/314, K.2003/225) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sicil Belgesi - Sicil Defteri Fotokopi Suret İlişkisi

Emsal Karar 1ÖZETİ: Sicil belgesi ile fotokopisinin farklılık içermesi subay sicil

01-12-2019

Ortak velayet mümkün müdür?

Türk hukukunda ortak velayete ilişkin bir düzenleme

28-11-2019

Tedavi Giderleri

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının çocuk sahibi olabilmesi için tüp bebek uygulamasının

30-11-2019