Sürekli Görev Yolluğu

Emsal Karar 1

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı beldesinden, Şişli İlçesi Maslak Semtinde konuşlu bulunan İstanbul İl Jandarma K.lığı emrine atanan davacının eski ve yeni görev yerlerinin aynı memuriyet mahalli içerisinde bulunması nedeniyle davacıya sürekli görev yolluğu verilmemesinde hukuka aykırılık yoktur. 

Davacının ilk görev yeri olan Çavuşbaşı Beldesinin İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olduğunun tespit edilmesi, Çavuşbaşı Beldesine toplu taşıma araçları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım hizmetleri götürülmekte olduğunun belirlenmesi nazara alınarak davacının ilk görev yeri ile atama gördüğü İl Jandarma Sevk Bölük 4 ncü Sevk Takım Komutanlığı görevinin aynı memuriyet mahalli içerisinde kaldığı sonucuna varılmıştır. Aynı memuriyet mahalli içerisinde yapılan atamalarda sürekli görev yolluğu verilmesine kanuni imkan bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir. 

(AYİM 3.D., 18.12.2003; E.2003/314, K.2003/225) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Yersiz yapılan ödemeler geri alınabilir mi?

Yersiz yapılan ödeme ilgilinin kastından, kusurlu davranışından da kaynaklanmış olabilir veya

15-09-2019

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte ödeme emrinde neler bulunur ve süreler nasıldır?

Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar, borcun ve takip giderlerinin 10 gün

24-09-2019

Başvurunun düşmesi nedir? Başvurunun düşme nedenleri nelerdir?

- Davadan açıkça feragat edilmesi-Davanın takipsiz bırakıldığının anlaşılması.-İhlalin ve sonuçlarının ortadan

28-11-2019