Pilot karar usulü nedir?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun başka başvurulara da yol açtığını tespit etmeleri ya da bu durumun yeni başvurulara yol açacağını öngörmeleri hâlinde, pilot karar usulünü uygulayabilirler. Bu usulde, konuya ilişkin pilot bir karar verilir. Benzer nitelikteki başvurular idari mercilerce bu ilkeler çerçevesinde çözümlenir; çözümlenmediği takdirde Mahkeme tarafından topluca görülerek karara bağlanır.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar bağlayıcı mıdır?

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar bağlayıcı değildir. Borçlar Kanunu'nda yer alan genel

28-11-2019

Pilot karar usulü nedir?

Anayasa Mahkemesi bireysel başvurunun yapısal bir sorundan kaynaklandığını ve bu sorunun

28-11-2019

Rezervden Borç Verme Çekme

Emsal Karar 1Oyak üyeliğinde 28 yılını dolduran davacının, kurumdaki rezervinden %20

13-10-2019