METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN MÜHENDİS HAKKINDA EMSAL MAHKEME KARARI

 METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN MÜHENDİS HAKKINDA EMSAL MAHKEME KARARI

 METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN MÜHENDİS HAKKINDA EMSAL MAHKEME KARARI

Aselsan, Roketsan, Meteksan gibi gizlilik dereceli çalışmaların yürütüldüğü  savunma sanayisi alanındaki şirketlerde çalışabilmek için kişi hakkında kişi güvenlik belgesinin tanzim edilmesi gerekmektedir. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan kişilere kişi güvenlik belgesi tanzim edilmemekte ve iş akitleri sonlandırılmaktadır.

Savunma sanayisi alanında gizlilik dereceli çalışmaların yürütüldüğü Meteksan Savunma Sanayi A.Ş. bünyesinde  mühendis olarak çalışmakta iken müvekkilin iş akdi feshedilmiştir.

İş akdinin feshedilmesinin sebebi olarak ileri sürülen hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle kişi güvenlik belgesi tanzim edilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda, bahse konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dökümanlar