Anayasal önem kriteri nasıl uygulanmaktadır?

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan, başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

İlamlı icra nedir?

Alacaklının, para yahut para olmayan bir konu ile ilgili olarak mahkeme

24-09-2019

Disiplinsizlik ve Ahlaki Durum Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 1Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı mahkûmiyet hükmünün (asli

01-04-2020

Emeklilik Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Emekli olmak için başvurduğu 2.1.2003 tarihi itibariyle hakkındaki düşme

13-10-2019