Malullük için gereken prim koşulları nelerdir?

Malullük aylığı bağlanması için prim ödeme koşulu vardır. Çalışma gücü kaybı ya da iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı malullük aylığı bağlanması için yeterli değildir. Belirli süreli sigortalı olup prim ödemiş olma koşulu vardır. Şartları ise şu şekilde:

  • En az 10 yıldan beri sigortalı olacak. 

  • En az 1800 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi ödenmiş olacak. 

 İSTİSNA: En az 10 yıldan beri sigortalı olma koşulunun bir istisnası vardır. Malul durumdaki kişinin sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olması durumudur. Şayet kişi sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç ise bu durumda 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaksızın sadece 1800 gün prim ödeme koşulunun bulunması kaydıyla kendisine malullük aylığı bağlanabilecektir. 

  • 4/1-b’liler açısından prim borcu olmayacak. Kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcunu ödemiş olması gerekir. Aynı zamanda da işverense bir de işveren olması dolayısıyla bir prim borcu varsa onu da ödemesi gerekir. 

 

 

Avukata Sor!