Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin aşamaları ve avantajları nedir?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip ile genel haciz yoluyla takip arasında takip aşamaları olarak bir fark yoktur. Takip talebi, ödeme emri, haciz, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması olmak üzere 5 safhadan oluşur.

Normalde genel yoluyla hacizle takipte borçlu takibe itiraz edecek olursa takibi durdurabilir. Fakat alacaklının elinde bir kambiyo senedi varken kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe girişilecek olursa borçlu  itirazla takibi durduramayacaktır. Takip yürümeye devam edecektir. Bu anlamda alacaklı borçlunun malvarlığının haczini sağlayabilecektir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte kambiyo senedinin aslını takibe eklemek gerekmektedir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Rücuya ilişkin istisnalar var mıdır?

Kamu görevlileri, erbaş ve erleringörevlerinin gerekliliklerinden doğan bir kaza meydana gelmişse

15-09-2019

Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş

12-10-2019

Fiili Hizmet Zammı

Emsal Karar 1Davacının uçağının düşmesinden sonra gelişen ve sonuçta onun maluliyetine

13-10-2019