HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜĞÜ GEREKÇESİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN KÖY MUHTARI İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜĞÜ GEREKÇESİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN KÖY  MUHTARI İLE İLGİLİ   EMSAL KARAR

HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜĞÜ GEREKÇESİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN KÖY  MUHTARI İLE İLGİLİ   EMSAL KARAR

Köy  muhtarı olarak görev yapan davacının yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve silahla tehdit suçu işlediğinden bahisle savcılık soruşturma dosyası nedeniyle görevden uzaklaştırılması yönünde İçişleri Bakanının Bakan Olur'u ile  görevden uzaklaştırılması üzerine idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılmıştır.

Anayasa'nın 127. maddesinin 1. fıkrasında; "Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir." hükmüne, 4. fıkrasında da; "Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir." hükmüne  aynı maddenin 5. fıkrasında ise "Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir." kuralına yer verilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda,  görevden uzaklaştırmanın kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülecek kamu görevlileri hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu, davacıya isnat edilen görevi yaptırmamak için direnme ve silahla tehdit suçunun görevle ilgili olmadığı yürütülen soruşturmada kovuşturma aşamasına geçilmediği görülmekle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş

14-03-2020

Bir Yakını Hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye Müzahir Bir Öğrenci Yurdunda Kaldığı Şeklinde" Bilgi Notu Olan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bir Yakını Hakkında "2016 yılında FETÖ/PDY'ye Müzahir Bir Öğrenci Yurdunda Kaldığı

11-02-2020

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Bank Asya'da Hesap Açtırdığı Gerekçesiyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş

07-04-2020