Farazi tereke nedir? Unsurları nelerdir? Farazi tereke nasıl bulunur?

Serbestçe tasarruf edebileceği değerde esas alınan terekeye, saklı payların tespitinde esas alınan terekeye farazi tereke denir ve uygulamada, davalarda esas alınan tereke de budur. Fiktif tereke olarak adlandıranlar da vardır. 

Farazi tereke ;

  • Tasarruf oranının hesabında,

  • Yasal miras paylarının tespitinde, 

  • Saklı payların tespitin tespitinde terekedir.

Farazi terekenin unsurları nelerdir? Farazi tereke nasıl bulunur?

Farazi tereke = 

[(aktifler)-(pasifler)]+  eklenecek + denkleştirmeye        + sigorta

                               değerler       tabi kazandırmalar         alım bedeli

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Bireysel başvuru sürecinde tedbir kararı talep edilebilir mi?

Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir

28-11-2019

Ayıplı Mallar ve Sorumluluk

Ayıplı Mallar ve Sorumluluk ile ilgili hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

28-11-2019

Malul olabilme şartları nelerdir?

Genel olarak koşulları sıralayacak olursak; Kişinin malul olması gerekir. Belli süre sigortalı olması

25-12-2019