Emekli Maaş Sistemi

Emsal Karar 1

Emekli maasi sistemine giren davacinin ayliklarinin saptanmasinda davali idarece basvurulan yöntemin aktüaryal hesaplara ve objektif ilmi verilere uygun oldugu bilirkisi raporuyla saptandigindan; bu uygulamanin hukuka aykiri düstügüne iliskin iddialara istirak edilmemistir.  

Gerek yasal mevzuat, gerekse bilirkisi raporundan finansal açidan herhangi bir üyeye isabet edecek toplam gelirin ilgili üyenin devreden miktarinin tahmini kâr payi oranina göre sistemde tam bir yil (365 gün) kalacagi varsayilarak faizlendirildigi için, mevcut OYAK Emekli Maas Sisteminde tam bir yil dolmadan önce yapilan maas ödemelerinden dolayi devreden miktardan eksiltme oldugu ve bu eksilen miktara isabet edecek kâr payi miktarinin gün bazinda basit faiz islemine göre iptal edilmesi gerektiginden, Davali Kurum tarafindan yapilan "maaslara iliskin nema iptalleri" uygulamasinin yerinde oldugu, aksi taktirde sistemde mevcut olmayan bir miktarda faiz uygulanmasinin gerekecegi anlasilmistir.  

Her ne kadar Davaci Vekilleri bilirkisi raporunda çeliski bulundugu için itirazda bulunmuslar ise de; bu itiraza anilan raporun Y-23 Yönetmeliginin 15 nci maddesinin ikinci fikrasi ile uyumlu oldugu ve Davali Kurumca da bilirkisi raporunda belirtilen dava konusu ile dogrudan bir ilgisi bulunmayan sistem ve Yönetmelik ile ilgili görüslerinin Kurumca yapilacak bundan sonraki çalismalarda dikkate alinacaginin bildirilmesi nedeniyle itibar edilememistir. 

(AYİM.1.D. Karar Tarihi:4/24/2001 Karar No: E.2000/624 Karar No: K.2001/574)

Emsal Karar 2 

Bulunulan takvim yilinin 30 Agustos tarihinde kadrosuzluktan emeklilige tabi davaci subayin, davali kurumca Haziran ayi içerisinde gönderilen form-dilekçede emekli maasi sistemine 4/4 oraninda katilmak istedigine iliskin iradesini, 30 Agustos tarihini hemen takiben 1 Eylül tarihinde verdigi dilekçe ile geri aldigindan ve bu tarihe kadar Kurum üyeligi devam ettiginden; iradesi hilafina emekli maas sistemine dahil edilmesi ve üç yil süre ile sistemden çikamayacagina iliskin OYAK isleminde hukuki isabet görülmemistir.

Davacinin bu konuda gerçek irade beyanini 30.8.1999’daki emekliligini hemen takiben 1.9.1999 tarihinde yaptigi gerçeginin gözönüne alinmasi ve asil isleme hazirlik mesabesindeki 15.6.1999 tarihli talebinin artik isleme dayanak tutulmamasi gerekli iken; Yönetmelik ve Sözlesmenin yukarida temas edilen metinlerinin hatali yorumu sonucu, iradesi disinda davacinin tek tarafli bir islemle emekli maasi sistemine dahil edilmesi ve kendisine müstehak oldugu emeklilik yardiminin yapilmamasi isleminin yetki ve sebep unsurlari yönünden hukuka aykirilikla sakatlandigi açikça ortadadir. 

Açiklanan nedenlerle; davaciya emeklilik yardimi ödemesinde bulunulmayarak, iradesi disinda emekli maasi sistemine dahil edilmesi islemi hukuka aykiri görülmüştür.

AYİM.1.D. Karar Tarihi:1/18/2000 Karar No: E.2000/1 Karar No: K.2000/32 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Astsubay Sözleşmesinin Feshi

Emsal Karar1602 sayılı Kanunun 52 maddesi kapsamında savunma ekinde gönderilen belgelerden,

28-11-2019

Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş

12-10-2019

Askeri Öğrenci Statüsüne Kabul Edilmeme

Emsal Karar 1Kardeşinin 17 yaşında işlediği elektrik hırsızlığı suçundan ertelemeli mahkumiyeti

12-10-2019