Bakmakla Yükümlü Olunan Aile Fertleri

Emsal Karar 1

İzin, uçuş görevi ve kursta bulunduğu dönemlerde kendisine tahsis edilen konutta yapılan kontrollerde, bakmakla yükümlü olduğu annesinin bulunmadığı tespit edilen davacı hakkında tesis edilen konuttan çıkarma işlemi hukuka aykırı görülmüştür.

 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi K.lığınca 84/3 no.lu konutun davacıya 15.08.2000 tarihinden geçerli olarak tahsis edildiği, çeşitli tarihlerde 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi K.lığı görevlilerince yapılan kontrollerde davacının annesinin davacının yanında oturmadığının tespit edilmiş olduğu gerekçesiyle davacının konutunu tahliye etmesi istenilmiş ise de; kontrollerin yapıldığı tarihlerde davacının izin, uçuş görevi ve İzmir’de açılan “Yer Emniyet Subay Temel Kursu”nda  olması gibi nedenlerle konutta bulunmaması, “Primer Hiper Tansiyon +Morbid Obesite” hastası olan annesinin bu tarihlerde yalnız kalamadığından yakınlarının yanında olduğunun anlaşılması, tüm bunlardan davacının konutta yalnız oturduğu yönündeki tespitin gerçeğe uygun olmadığı  ve buna dayanılarak hakkında tesis edilen konuttan çıkarma işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

(AYİM 1.D. 22.04.2003; E.2002/1483, K.2003/559) 

Emsal Karar 2

Kendisine tahsisli lojmanın bulunduğu garnizondaki hizmet süresinin yarısından fazlasının görevli olarak garnizon dışında geçmesi karşısında; dışarıda geçen süreler zarfında bakmakla yükümlü olduğu annesinin lojmanda oturmadığı ve bu nedenle devamlılık unsurunun gerçekleşmediği gerekçesiyle, davacı subayın konuttan çıkarılması yolunda tesis edilen işlem sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı görülmüştür. 

Bekar personele “bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile birlikte oturma” şartı devam ettiği sürece konutta oturma imkanı tanınmıştır. Konutta oturabilme, salt bakmakla yükümlü olduğu aile bireyinin varlığıyla değil, bu koşul yanında bakımından yükümlü olunan kişi ile birlikte tahsis edilen konutta oturma koşuluyla mümkündür. Dava dosyasındaki belgelerden; davacının kendisi dışında evli bir ablası ve abisi olduğu, annesinin emekli maaşı aldığı ve Ankara’da bir evinin bulunduğu, ayrıca bu evde ikamet de etmekte olduğu, dolayısıyla düzenlenen tutanak da dikkate alındığında davacının annesiyle birlikte tahsis edilen konutta daimi olarak oturmakta olmadığı, konutta oturma koşulunu tahsis süresi içinde yitirdiği ve bu nedenle haklı olarak konuttan çıkarılması yolunda işlem tesis edilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı şeklinde bir düşünceye varılabilir ise de, yine dava dosyasındaki mevcut belgelerden davacının görevli olarak bulunduğu Muş bölgesinde 18 aylık yani ortalama 540 günlük bir süreden sadece 210 günlük bölümünü konut aldığı birlik bölgesinde geçirdiği, geri kalan sürede (ki bu görev süresinin yarısından fazla bir süreyi kapsamaktadır.) il dışında görevde olduğu, davacının sürekli bulunamadığı sırada annesinin konutta bulunmamasının doğal olduğu, zira annesinin Muş ili gibi mahrumiyet bölgesinde bir başına oturmasının zor olduğu, bu nedenle devamlılık unsurunun oluşmamasında zorunluluk bulunduğu, kaldıki lojman yönetim kurulu tarafından tutulan tutanağın da soyut kavramlardan oluşup kesin tarihleri içermediği hususları gözönünde bulundurulduğunda, davacının konuttan çıkarılma işleminin sebep ve amaç unsurları açısından hukuka aykırı olduğu vicdani kanaatine varılmıştır.

(AYİM.1.D.17.10.2000;E.2000/353,K.2000/970) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Hizmet Borçlanması

Emsal Karar 1Davacının kurumunca kanun hükümleri gereği davacının hizmet borçlanmasını sağlayacak

13-10-2019

SAĞLIK YETENEĞİNİ TAŞIMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Emsal Karar 11993 yılında Uzman Erbaş Statüsüne alınırken sağlık kurulu raporuyla

28-11-2019