Evlenme ödeneği kimlere verilir? Miktarı ne kadardır?

Uygulamada çeyiz parası da denilmektedir. Evlenme ödeneği yalnızca kız çocuklarına verilir. Evlenme ödeneği bir defaya mahsus verilir. Evlenip boşandıktan sonra tekrar evlenmesi durumunda ikinci bir kez evlenme ödeneği verilmez. 

 İki yıllık gelir toplamını bir defaya mahsus olarak kız çocuklarına evlenme ödeneği olarak verilir.

Kız çocukları iki yıl boyunca başka herhangi bir gelir alamaz. Ayrılsa da boşansa da iki yıl boyunca herhangi bir gelir almaz.  İki yıldan sonra gelir almaya başlar.

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü

25-12-2019

Cenaze Ödeneği kimlere verilir? Miktarı ne kadardır?

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölen kişilerin geride kalanlarına, Malullük,

15-09-2019