Atamada Sağlık Durumu

Emsal Karar 1

Atamaya esas sağlık kurulu raporunda, davacının eşinin romatoloji uzmanı bulunan garnizonlarda ikametinin ve ayda bir kontrolünün uygun olduğunun belirtildiği,  davacının eşinin rahatsızlığını dikkate alması ve  aile bütünlüğünü koruması gereken idarenin,  davacıyı romatoloji uzmanı bulunan bir garnizona atamasının gerektiği, ancak; atama işleminin tesis edildiği 20.05.2009 tarihinde davacının atandığı Erzurum Garnizonunda romatoloji uzmanının bulunmadığı, tesis edilen atama işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Uzman Jandarma Atama ve Sicil Yönetmeliğinin 8’inci maddesinden açıkça anlaşıldığı üzere uzman jandarmaların kendileri ile eş ve velayeti altındaki çocuklarının çok önemli sağlık durumlarının atamalarda dikkate alınmasının gerektiği, Ankara GATA Hastanesinin 25.02.2009 gün ve 437 sayılı atamaya esas sağlık kurulu raporunda, davacının eşinin romatoloji uzmanı bulunan garnizonlarda ikametinin ve ayda bir kontrolünün uygun olduğunun belirtildiği,  davacının eşinin rahatsızlığını dikkate alması ve  aile bütünlüğünü koruması gereken idarenin, sıralı hizmet garnizonlarına atanmasının ertelemesi talebini kabul etmediği davacıyı romatoloji uzmanı bulunan bir garnizona atamasının gerektiği, ancak; atama işleminin tesis edildiği 20.05.2009 tarihinde davacının atandığı Erzurum Garnizonunda romatoloji uzmanının bulunmadığı, o tarihte yalnızca sıralı hizmet garnizonlarda Elazığ, Şırnak ve Van illerinde romatoloji uzmanının bulunduğu,  dolayısıyla; davacının eşine ait atamaya esas sağlık kurul raporunda belirtilen husus dikkate alınmadan, davacı hakkında tesis edilen atama işleminin hukuka aykırı olduğu, atamanın yapıldığı tarihten yaklaşık 3 ay sonra Erzurum’a romatoloji uzmanının atanmış olmasının sonucu değiştirmediği ve işlemi hukuka uygun hale getirmediği sonucuna varılmıştır. 

 

 1. a.a. 10-11-2021

  Erzurum Jandarma özel harekatta uzman çavuş olarak görev yapmaktayım babam kolon kanseri %94 tam bagımlı raporu vardır.buna istinaden tayinimi memleketim olan osmaniyeye aldırmak istiyorum fakat erzurumda araştırma hastanesi var ve babam kemoterapi görüyor bu Duurumda nasıl memleketime tayin alabilirim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @a.a.10-11-2021

   Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için düzenlenen “Hayati Önemi Haizdir” kararlı sağlık kurulu raporu verilen personelin atamasında genel atama dönemi beklenmeden atamaları sağlık raporunda belirtilen tedavi merkezlerinin bulunduğu başka bir hizmet bölgesine yapılabilmektedir. 

  M. G. 27-10-2021

  Babam %90 annem %48 engelli ama ağır değiller ve raporlarında bakıma muhtaç ibareleri yok. Vasiliğini almadan da atamam yapılabilir mi? Vasi kararı almak zor mu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @M. G.27-10-2021

   Atamanızı talep edebilrisiniz, ancak idare tarafından kabul görme olasılığı düşüktür. Ağır hastalıktan dolayı sulh  hukuk mahkemesinde vasilik davası açılabilir. Dava sürecinde mahkeme tarafından yeni bir sağlık raporu aldırılmaktatır.

  V. G. 17-08-2021

  Merhaba iyi günler Jandarma uzman erbaş olarak görev yapmaktayım bel kayması rahatsızlığım var düzenli bir şekilde fizik tedavi görmem gerekirdi söylendi ve çalıştığım yerde fizik tedavi sunan bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır, terör bölgesi olduğu için tam teşekkülü hastaneye gidip gelme durumum da mevcut değil atamaya esas rapor alıp tam teşekküllü hastaneye yakın bir birliğe atamamı yaptırabilir miyim ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @V. G.17-08-2021

   Atamaya esas sağlık raporu almanız durumunda fizik tedavi uzmanı bulunan garnizonlara atamanız yapılabilir.

  F. A. 26-07-2021

  Merhaba, eşim memur olarak görev yapıyor bende jandarma personeliyim, eşimin kardeşi ağır engelli ve bu yüzden kendi kurumu evlerinin yakınında bulunan birime görevlendirme yaptı valilik oluru ile vasisi olduğu ve ağır engel durumu olan kardeşine bakması gerektiğinden başka bir ilede gidemiyor bizim bu durumda ne yapmamız gerekir, eşimin kardeşinin hayatı önem arz eden sağlık sorunu benim kurumum için atamada bir mazeret sayılır acaba saymazlarsa idare mahkemesine dava açılsa bu haklı bir talep olmuş olur mu saygı ve selamlar

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @F. A.26-07-2021

   Kurumunuza bu taleple başvurduğunuzda büyük bir olasılıkla " Atama Yönergesinin 8'incı bölümün de  personelin kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşleri yazmaktadır. Eşinizin kardeşi ile ilgili bir ibare bulunmamaktadır." şeklinde cevap verilecektir. Sizin kardeşinize ait atamaya esas sağlık raporu olduğu varsayımında, aile bütünlüğünün sağlanma imkanı olduğu halde; eşinizin kardeşine  ait atamaya esas sağlık raporu olması durumunda, aile bütünlüğü sağlanamamaktadır. Kanaatimize göre, eşiniz atamalarda size  tabi olduğundan, vasisi olduğu kardeşinin atamaya esas sağlık kurulu raporu bulunduğu göz önüne alındığında, eşinizin kardeşi için alınan söz konusu rapor sizin açınızdan da atamaya esas rapor olarak kabul edilmelidir. Aksinin kabulü halinde, atamaya esas sağlık kurulu raporu işlevsiz hale gelecektir. Bu durumun, her ikisi de kamu görevi icra eden eşler açısından adil ve hakkaniyetli olmadığı açıktır. 

  S. B. 26-07-2021

  Merhaba eşim hakkaride görev yapiyor uzman çavuş ve ben 8 aylik hamileyim bebegimin bobreginde multikisttik kist ve kalbinde arsası var heyete girip perinotoloji tarafından takip edilmesi için rapor alsam eşim bu bölümün olduğu bir ile atanır mi?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @S. B.26-07-2021

   Uzman erbaşlardan bakmakla yükümlü olduğu çocukları  için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacakları garnizonlarda kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz önüne alınarak atanmaları yapılır.

  K. H. 26-07-2021

  J.Asb.Kd.Bçvş. rütbesi ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmaktayım. Anneme bakmakla mükellefim. Kendisine %65 oranında süreğen kronik engelli raporu aldım. Bu rapora istinaden 3 ay süreli refakat izni kullanabilir miyim ? Bu izni kullanabilmem için ne yapmam gerekir ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @K. H.26-07-2021

   2803 sayılı Kanun'da düzenleme bulunmaktadır. Düzenleme şu şekildedir:  "Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmaz."  Hayati tehlike şartı aranmaktadır. 

  Mehmet 22-07-2021

  Merhaba. Biz bu yıl Ocak ayından itibaren tüp bebek tedavisi gördük. Eşim şuan 4 aylık hamile. Fakat biz tedavi gördüğümüz klinikten Tüp Bebek tedavisi devam etmektedir yazısı aldık. Ben bu yıl Temmuz ayında Siirt Eruh a tayin oldum. Eşimi getiremedim yanıma. Tüp bebek tedavisi gördüğümüzden dolayı atamaya esas sağlık raporu alabilir miyiz ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mehmet22-07-2021

   Atamaya esas sağlık raporu alabilirsiniz. Sağlık Raporu almasanız dahi kurumunuza durumunuzu belirtirek atama için talepte bulunabilirsiniz. Tüp bebek tedavisinden dolayı atama işlemleri ile ilgili emsal kararlar bulunmaktadır.

  Ayser Gökalp 27-06-2021

  Merhaba eşim uzman çavuş ben yaklaşık 10 senedir epilepsi tedavisi görüyorum takipli olduğum hastahane antalya eğitim ve araştırma hastanesi. Eşimin görev yeri erzurum. Erzurumda nöroloji bölümü var. Fakat eşim geçici görevlere gidiyor. 3 aydır suriyede. Benim herhangi bir nöbet geçirmem sırasında yanımda kimsem yok. Yalnız kalmam yasak. Bu durumda atama esaslı rapor almamız mümkünmü. Bu arada engelli durumunda değilim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ayser Gökalp27-06-2021

   Atamaya esas rapor alabilirsiniz. Ancak raporda belirtilecek nöroloji  bölümü her iki ilde de mevcut. Bu  nedenle atama esas raporunuz eşinizin Antalya iline atanması sağlamak. Yalnız kalmama durumunuzla ilgili eşiniz durumu belirten bir dilekçe yaparak atama talebinde bulunabir. Talebi reddelirse, iptal davası açılabilir.

  Okan Akbaş 24-06-2021

  Mrb KKK uzman erbaş olarak görev yapmaktayim.esim nefrotiksendrom hastası 3 yaşından beri .tayinim Hakkari Şemdinli\\\\'ye çıktı ev götüremez garnizonuna esimin her iki ayda bir düzenli olarak nefroloji bölümü bulunan hastanelerde tedavi görmesi lazım kullandigi ilaclarin düzenlenmesi lazım.ve iki yaşında çocuğumuz var eşime tek yardım edecek kişi benim.atamaya esas raporu alsam tayin yerim degisirmi şimdiden teşekkürler

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Okan Akbaş24-06-2021

   Atamaya esas sağlık raporu alırsanız yeriniz değişebilir.

  Okan Akbaş 16-06-2021

  Mrb ben KKK uzman erbaş olarak görev yapmaktayım eşim nefrotiksendrom hastası bibreginde proteyin kacakligi var çok ağır ilaçlar kullaniyo tuzlu kesinlikle bir şey yiyemiyor ekmeği evde kendisi yapıyor her ay hastane kontrolü var ilaçları tahlillerine göre değişiyor 3 yaşından bu yana bu hastalıkla mücadele ediyor.benim tayinim hakkari semdinli garnizonuna çıktı.ev götürulen bir garnizon değil arastirmama göre nefrolji bölümü olmayan bi yer.atamaya esas raporu alsa eşim kuvvet eylul atamalarında tayinimi degistirirmi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Okan Akbaş16-06-2021

   Eşiniz atamaya esas sağlık raporu alırsa,  kurumunuz bu rapora uygun bir yere atamanızı yapabiilir.

  SÜLEYMAN GÖKKAYA 18-05-2021

  iyi günler ismim Süleyman \\\\r\\\\nHatay il jandarma komutanlığında Uzman Jandarma çavuş olarak görev yapıyorum\\\\r\\\\nKardeşimin yüzde 64 görme, yüzde 44 işitme engeline istinaden yüzde 80 engelli raporu var ve halan psikiyatri tedavisi görmektedir. \\\\r\\\\nKardeşim Kahramanmaraş da ikamet etmektedir. Kardeşim için vasi kararı aldım. Bende memleketim olan Kahramanmaraşa tayin için dilekçe yazdım fakat jandarma genel komutanlığı başka bakabilecek kardeşim olduğundan tayinimi yapmadılar. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz, fiyat ne kadar olur.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @SÜLEYMAN GÖKKAYA18-05-2021

   Kahramanmaraş iline atanma talebinizin reddi işlemininin iptali istemiyle İdare Mahkesinde iptal davası açılabilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde "Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin hayati önemi haiz sağlık durumları" atamalarda dikkate alınacak esaslar arasında sayılmıştır. 

    

  Salih karataş 13-05-2021

  Kkk uzman çavuşum eşim annesine bakıyor 4 kardeşler engelli annesi atamada faydalanabilirmiyim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Salih karataş13-05-2021

   Engel raporunun niteliği ( Ağır engelli olup olmadığı), vasilik durumu veya atamaya esas sağlık raporu gibi hususlar önemlidir. Bu konuda ayrıntı olmadan soruyu cevaplamak güçtür. Ancak eşiniz annesinin engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunu  başvuru dilekçesine ekleyerek atama talebinde bulunabilir. 

  EZEL TEKİN 30-04-2021

  Kardeşim orak hücreli anemi ve %80 engelli raporu mevcut şanlıurfada görev yapıyorum ama diyarbakırda yaşıyor ve hastanesi orada. Oraya atamam yapılabilirmi?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @EZEL TEKİN30-04-2021

   Rütbenizi ve kurumunuzu belirtmemişsiniz. Jandarma, Sahil Güvenlik ve TSK'da statüye göre farklı yönetmelik ve yönerge hükümleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak personelin kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin atamaları yapılabilmektedir.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Terekenin hesaplanmasında terekeden çıkarılacak değerler nelerdir?

Terekeden çıkarılacak değerler çıkarılır? Mirasbırakanın borçları, Mirasbırakanın cenaze giderleri, Mirasbırakanın ölümünden sonra sulh mahkemesi

25-09-2019

Nasıp Düzeltme

Emsal Karar 1Kanunun özel olarak düzenlemediği durumda, (Örn; yüksek okul ya

13-10-2019

GÖREVDEN BAŞARISIZ SAYILMA VE KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ

Emsal Karar 1On yıllık sözleşme süresi içinde aldığı üç disiplin cezası

01-04-2020