Askeri Öğrenci Statüsüne Giriş Niteliklerini Kaybetme Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

Meslek Yüksek Okulu otomotiv bölümü mezunu olduğuna dair diplomasını başvuru evrakına ekleyen davacının, Meslek Yüksek Okullarındaki motor bölümlerinin adının otomotiv bölümü olarak değiştirildiği dikkate alınmaksızın, başvuru belgesindeki mezun olduğu okul bölümünde motor bölümünü kodlayarak idareyi yanılttığından bahisle Astsubay sınıf okulundan çıkarılması işlemi hukuka aykırıdır. 

Davacının başvuru belgesine otomotiv bölümü mezunu olduğuna dair diplomasını eklemesi dikkate alındığında idareyi yanıltmak amacıyla hareket ettiğinden söz edilemeyeceği, 1998-1999 öğretim yılından bu yana Meslek Yüksek Okullarında “motor” adı altında bölüm olmadığı, bu bölümlerin adının “otomotiv” olarak değiştirildiği, ÖSY Klavazunda dahi “motor” adı altında bir Meslek Yüksek Okulu bölümü bulunmadığı, davacının mezun olduğu “otomotiv” bölümünün motor bölümünden farklı bir bölüm olmadığı, kamu yararı amacına yönelik olarak idarenin eğitim ve öğrenimini yeterli gördüğü ve sınav giriş klavuzunda esas aldığı kurumlardaki şekli değişikliği kendi belgelerine yansıtmamasından kaynaklanan bir hatanın davacıya yüklenemeyeceği değerlendirildiğinden davacının, Astsubay Sınıf Okulundan çıkarılması işleminde kamu yararı bulunmadığı, okuldan çıkarma işleminin sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. 

(AYİM 2.D., 18.6.2003; E.2002/806, K.2003/516) 

Emsal Karar 2

Kredi kartı borcunu ödememek, yalan beyanda bulunmak ve aşırı borçlanmak disiplin suçlarını işleyen davacı astsubay adayı öğrencinin, TSK.’nın manevi şahsiyetine gölge düşürdüğünden bahisle sınıf okuldan çıkarılması işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM 2.D., 22.4.2003; E.2003/409, K.2003/320) 

Emsal Karar 3

Astsubay sınıf okulu başvuru belgelerinde mezun olduğu meslek yüksek okulu bölümüne “seracılık” yerine “motor” bölümünü yazarak idareyi yanılttığı anlaşılan davacının Kara Havacılık okulundan çıkarılması işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM 2.D., 8.10.2003; E.2002/854, K.2003/745) 

Emsal Karar 4

Daha önce bir askeri okuldan kendi isteğiyle ayrıldığı tespit edilen davacının uzman jandarma okulundan çıkarılması işlemi hukuka uyarlıdır.  

(AYİM 2.D., 8.10.2003; E.2002/707, K.2003/747) 

Emsal Karar 5

Sınavda cep telefonu vasıtasıyla kopya çekerken yakalanan davacı Kara Harp Okulu öğrencisinin, disiplin suçu teşkil eden bu fiili karşılığı öngörülen disiplin cezası yerine, askeri öğrenci niteliğini kaybettiği gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile okuldan çıkarılması işlemi hukuka aykırıdır.

Kopya çekme eyleminin cezasının Harp Okulları Disiplin Yönergesinde oda hapsi olarak belirlenmiş olması karşısında davacının oda hapsi ile tecziyesi gerekirken eylemin "Askerliğin Şeref ve Haysiyetini Küçültücü Eylem" olarak kabulü ile  işlem tesis edilmesinin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.  Bunun yanında, işlem tesis edilirken kamu yararı ile kişisel yarar arasında tatminkar bir dengenin kurulmadığı görüldüğünden işlem amaç unsuru bakımından da hukuka uyarlı bulunmamıştır. 

(AYİM.2.D.28.3.2001;E.2000/583,K.2001/253) 

Emsal Karar 6

Astsubay Sınıf Okulu’na kaydının yapıldığı tarihte Meslek Yüksek Okulu Mezunu olmadığı ve giriş niteliklerini taşımadığı sonradan saptanan davacının, Askeri öğrenci statüsüne son verilmesinde hukuka aykırı bir yön görülmemiştir. 

(AYİM. 2.D. 3.3.1999;E. 1998/551, K. 1999/211) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sicilde Sirayet

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının iptali isteği 2 nci sicil üstü işleminin

03-12-2019

Vazife Malullüğü Emsal Kararlar

Malulluk ve vazife malullüğü ilgili ayrıntılı makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.Vazife MalullüğüMalullük684

17-04-2020