5510 sayılı Kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi ne kadardır? Ne zaman işlemeye başlar?

5510 sayılı kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı rücu konusu gelir ve aylıklar açısından kurumun onay tarihinden itibaren işlemeye başlar. Masraf ve ödemeler içinse bu masraf ve ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Lojman Kira Bedeli

Emsal Karar 1Kamu Konutları Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde hizmet tahsisli konutlardan kira

13-10-2019

Ayrılış Sicili

Emsal Karar 1ÖZETİ: Davacının genel sicil safahatından ani bir düşüş gösteren

17-12-2019

Ek Ders Ücreti

Emsal Karar 15044 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre öğretmenin haftalık 12

13-10-2019