5510 sayılı Kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi ne kadardır? Ne zaman işlemeye başlar?

5510 sayılı kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı rücu konusu gelir ve aylıklar açısından kurumun onay tarihinden itibaren işlemeye başlar. Masraf ve ödemeler içinse bu masraf ve ödemelerin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kontrol / Hakem Muayeneleri

Emsal Karar 1ÖZETİ: Askerliğe elverişli değildir sonuç kararlı sağlık kurulu raporunun

25-12-2019

Analık sigortası nedir?

Analık dönemi, hamilelik dönemini kapsar. Çalışmanın yasak olduğu bir dönem vardır.Çalışması

15-09-2019

Başvurunun sonuçlanması için belirli bir süre ve inceleme sırası var mıdır?

Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanır. Ancak Mahkeme, önem

28-11-2019