"TSK'da görev yapamaz" Kararlı Sağlık Kurulu Raporu Verilmesinden Dolayı Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşa Sağlık Yardımı Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

"TSK'da görev yapamaz" Kararlı Sağlık Kurulu Raporu Verilmesinden Dolayı Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşa Sağlık Yardımı Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Komando Piyade Tugay Komutanlığı emrinde piyade uzman onbaşı olarak görev yapmaktayken "TSK'da görev yapamaz" şeklindeki sağlık raporuna istinaden sözleşmesi feshedilen uzman erbaşın, sağlık yardımı ödenmesi talebiyle yaptığı  başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kaldığı sağlık yardımı ödemelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle idare mahkemesinde dava açılmıştır.

Davalı idare dava sürecinde yaptığı savunmada ,  sağlık yardımı ödenmesi talebine ilişkin herhangi bir başvurunun bulunmadığı, sağlık yardımı ödemesi talebiyle idareye başvuru yapılmadan açılan dava hakkında görevli idari mercine tevdi kararı verilmesi gerektiği, davacının sözleşmesinin feshinden itibaren 12 aylık süre geçmiş olduğundan Uzman Erbaş Kanunu uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

Yargılama sonucunda; dava konusu işlemin iptaline ve  Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında öngörülen “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” kuralı uyarınca davacının  mahrum kaldığı sağlık yardımı ödemelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar  verilmiştir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN MÜHENDİS HAKKINDA EMSAL MAHKEME KARARI

METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ

23-12-2020

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

"Komando Olamaz" Raporu Alan Uzman Erbaşların Sözleşmelerinin Feshedilmesi İşlemi ile İlgili

12-06-2020

Amcası DEAŞ Yanlısı Olduğuna Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Amcası DEAŞ Yanlısı Olduğuna Dair Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz

07-04-2020