Lojman Tahsis Edilmemesi

Emsal Karar 1

Davacı Zeytinburnu konut grubundan kendisine tahsis edilen konuta beş yıllık yasal oturma sersini doldurmuştur. 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin EkC Çizelgesine göre 3’üncü HRF.Kor.Kh. ve Bağlı Birlik personelinin Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlanması gerekmektedir. Davacının yeni görev yeri 3'üncü Kor. K.lığı olması sebebiyle Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen Yönerge hükmü gereğince davacının Zeytinburnu konut grubundaki konutlardan yararlandırılarak kendisine konut tahsis edilmesi mümkün değildir.

(AYİM. 3.D., 25.03.2010; E. 2009/1061, K. 2010/404) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Hizmet Tahsisli Konut

Emsal Karar 1Meskun yerlerden uzak sosyal ve ekonomik zorlukları bulunmayan, ulaşım

13-10-2019

Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş

12-10-2019

Uzman Erbaş - Uzman Çavuş Sağlık Yardımı

Sağlık Sorunu Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlara Yapılan Sağlık Yardımı3269 sayılı

02-12-2021