Lojman Tahsis Edilmemesi

Emsal Karar 1

Davacı Zeytinburnu konut grubundan kendisine tahsis edilen konuta beş yıllık yasal oturma sersini doldurmuştur. 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin EkC Çizelgesine göre 3’üncü HRF.Kor.Kh. ve Bağlı Birlik personelinin Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlanması gerekmektedir. Davacının yeni görev yeri 3'üncü Kor. K.lığı olması sebebiyle Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen Yönerge hükmü gereğince davacının Zeytinburnu konut grubundaki konutlardan yararlandırılarak kendisine konut tahsis edilmesi mümkün değildir.

(AYİM. 3.D., 25.03.2010; E. 2009/1061, K. 2010/404) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Açığa Alınma Emsal Kararlar

Emsal Karar 1Davacıya isnat edilen rüşvet almak suçunun 5 yıldan fazla

13-10-2019

5510 sayılı Kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi ne kadardır? Ne zaman işlemeye başlar?

5510 sayılı kanuna dayanarak açılan tazminat ve rücu davalarının zamanaşımı süresi

15-09-2019

Tabur Komutanlığı Değerlendirme Formunda Belirtilen Olumsuz Kanaatler

Emsal KararÖZETİ: Tabur Komutanlığı Değerlendirme Formu niteliği itibariyle kişilerin mesleki geleceklerine,

25-12-2019