Mezun Olduğu Askeri Okulda Görmüş Olduğu Dersleri Ve Almış Olduğu Notları Gösterir Bir Belgenin Verilmemesi

Emsal Karar 1

Kara Harp Okulu mezuniyetini müteakip Hukuk Fakültesini de bitiren davacı subaya, Hukuk Fakültesi mezuniyet notunu etkileyeceğinden, Harp Okulunda okuyup Hukuk Fakültesinde muaf olduğu derslere ilişkin notlarının, isteğine karşın idarece bildirilmemesi işlemi hukuka uyarlı değildir. 

(AYİM.2.D.25.6.2001;E.2000/628,K.2001/579) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sağlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1GATA Profesörler Sağlık Kurulunun davacının hastalığı ile ilgili vermiş

12-10-2019

Hastalık sigortasında sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği hangi durumlarda geri alınabilir?

Hastalık sigortasında sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği bazı durumlarda, Azaltılabilir. Verilmeyebilir Verildiyse geri alınabilir. Tedbir

15-09-2019

Sözleşmenin Yenilenmemesi

Emsal Karar 1Sınıfının gerektirdiği sağlık niteliklerini haiz olmadığı yönünde bir saptamada

28-11-2019