Emeklilik Talebi

Emsal Karar 1

Verdiği emeklilik dilekçesi üzerine hakkında emeklilik işlemi başlatılan davacının, emeklilikten vazgeçtiğine ilişkin dilekçesi Bakan onayından sonra verildiğinden hukuki sonuç doğurmamaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni kanununun 9’uncu maddesinde; fiil ehliyetine sahip olan kimsenin kendi fiilleri ile hak edinebileceği ve borç altına girebileceği, 10’uncu maddesinde; ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin bulunduğu, 14’üncü maddesinde; ayırt etme gücü bulunmayanların fiil ehliyetinin olmadığı belirtilmiştir. Davacının emeklilik dilekçesini verdiği tarihte ayırt etme gücünün bulunmadığına veya kısıtlı olduğuna dair bir bilgi ve belge olmadığından davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

(AYİM 3.D., 13.05.2010; E. 2009/1449, K. 2010/618) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Bireysel başvuru ne kadar süre içinde yapılmalıdır?

Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği

28-11-2019

Aynı Garnizon İçinde İntibak Ataması Nedeniyle Konuttan Konuta Nakil

Emsal Karar 1Yönergenin 7 nci maddesinin b-2(a) fıkrasında, sıra tahsisli konutta

13-10-2019

Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü

25-12-2019