Yetersizlik Nedeniyle Ayırma

Emsal Karar 1

2001 yılı sicil döneminde yetersiz düzeyde sicil notu ile takdir edilen davacının, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 24/e maddesi uyarınca sicil üstleri değişecek şekilde atamaya tabi tutulması gerekirken, buna riayet edilmeyerek sadece 1 nci sicil üstü değişecek şekilde atamaya tabi tutulması karşısında yetersiz seviyedeki 2002 yılı sicil işlemi yetki yönünden hukuka aykırı olduğundan, %60 ın altında gerçekleşen sicil işlemlerine dayanılarak tesis edilen ayırma işlemi de hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır. 

Mevzuat hükümleri  ve ölçütleri ile dava konusu sicilleri ve yetersizlik nedeniyle ayırma işlemi birlikte değerlendirildiğinde, davacının 2001 yılı sicili sicil  tam notunun % 60’ının altında gerçekleştiği,yetersiz düzeyde gerçekleşen bu sicil üzerine davacının Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 61nci maddesi ve TSK.ne  Mensup Subay ve Astsubayların Atanma ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 24/e maddesine göre sicil üstleri değişecek şekilde atamasının yapılması gerektiği halde;gördüğü il içi, atamayla sadece 1nci sicil üstlerinin değiştiği,2nci sicil üstlerinin değişmediği,2001 ve 2002 yıllarında aynı 2nci sicil üstü tarafından sicil düzenlendiği, Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 61nci maddesinde hakkında sıralı sicil üstlerince ayırma sicili düzenlenen Astsubaylardan hakkındaki bu ayırma sicili Kuvvet K.nca veya J.Gen.K.nca  uygun bulunmayıp göreve devamlarına ve tekrar denenmelerine karar verilenlerin görev yerlerinin değiştirileceğinin hükme bağlandığı,oysa davacı hakkında 2001 yılında ayırma sicili değil yetersiz düzeyde sicil notu takdir edilmiş olduğu,Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 58nci maddesine göre sicil notu ortalaması % 60‘ın altında gerçekleşmesi nedeniyle iki defa kademe ilerlemesi yapamayanların yetersizlikten emekli edilecekleri şeklindeki ağır sonuçlar doğuran düzenleme de dikkate alındığında hakkında yetersiz düzeyde sicil düzenlenmiş olan Astsubayların evleviyetle sicil üstleri değişecek şekilde atama görmelerinin gerektiği,TSK.ne Mensup Subay ve Astsubayların Atama ve Yer Değiştirmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 24/e maddesinde belirtilen sicil notu sicil tam notunun % 60’ından aşağı düşen subay ve astsubayların öncelikle sicil üstleri değişecek şekilde atandırılabilecekleri şeklindeki düzenlemenin de aynı yönde olduğu,buna göre davacı hakkında 2002 yılında yetersiz düzeyde gerçekleşen sicilin yetki yönünden hukuka aykırılıkla sakatlandığı,hukuka aykırı olan bu sicile dayanılarak tesis edilen yetersizlik nedeniyle ayırma işleminin de hukuka aykırılıkla sakatlandığı anlaşılmıştır. 

(AYİM 1.D., 21.09.2003; E.2002/1289, K.2003/1319) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sağlık Raporu İptali

Emsal Karar 1ÖZETİ : Davacı hakkında hakem muayenesi sonucu GATA Sağlık

25-12-2019

Sözleşmeli Subay Sözleşmesinin Yenilenmemesi

SÖZLEŞMELİ SUBAY SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMEMESİKara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 2007 ve 2010

08-10-2020

Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü

25-12-2019