Yasadışı , Siyasi, Yıkıcı , İrticai , Bölücü İdeolojik Görüşleri Benimsemesi Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

 Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi iken irticai görüş yanlısı kişilerin ikamet ettiği bir eve yapılan baskında evde yakalanan davacının askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamıştır. 

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının oğlu .............................’un 1998-1999 Eğitim ve öğretim yılında Maltepe Askeri Lisesi Hazırlık Sınıfında öğretime başladığı, 13 Mart 1999 tarihinde irticai görüş yanlısı kişilerin ikamet ettiği eve yapılan baskın sırasında evde yakalandığı, bu olay üzerinde 16 Mart 1999 tarihinde Okul Disiplin Kurulunun toplanarak bilgi ve belgeleri inceleyerek ASKERİ ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ, bu durumun kendisine 25.3.1999 tarihinde tebliği edildiği, davacının oğluna velayeten okuldan çıkarılma işleminin iptali ve manevi tazminat talebi ile iş bu davayı açtığı anlaşılmıştır. 

Davalı idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesinden, Maltepe Askeri Lisesi Hazırlık sınıfında öğrenci olan .............................’un yukarıdaki mevzuat gereğince askeri öğrencilikle bağdaşmayacak hal ve kapsama girdiği, bu durumun amirleri tarafından tespit edilerek Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve okuldan çıkarıldığı, bu kararın K.K.K. tarafından onaylandığı anlaşıldığından yapılan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  
Dava konusu işlem tüm unsurları ile hukuka ve mevzuata uygun bulunduğundan davacının bu işlemden dolayı talep ettiği manevi tazminatta haklılık unsuru bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

(AYİM. 2.D. 29.12.1999; E. 1999/386, K. 1999/799)

Emsal Karar 2

 Jandarma Astsubay Sınıf Okulu öğrencisi iken yasa dışı bir sol örgütün sempatizanı olduğu anlaşılan davacının, Okul Disiplin Kurulu Kararıyla okuldan çıkarılması hukuka uyarlıdır. 

(AYİM. 2.D. 1.11.1999; E. 1999/346, K. 1999/625) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sözleşmenin Yenilenmemesi

Emsal Karar 1Sınıfının gerektirdiği sağlık niteliklerini haiz olmadığı yönünde bir saptamada

28-11-2019

Geçici iş göremezlik ödeneği ya da sürekli iş göremezlik geliri almak için gerekli koşullar nelerdir?

Prim ve gün sayısına gerek yoktur.Çalışmaya başladığı ilk gün iş kazası

15-09-2019

Kamu Konutlarının Denetimi

Emsal Karar 1Kamu konutları ve konutlar bölgesi yönetim kurullarının faaliyetlerini yürütürken

13-10-2019