UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN HAKLARI

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN HAKLARI

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN HAKLARI 
 
Sağlık Nedeniyle Sözleşme Feshedilme Nedenleri 
 
- Son Bir Yıl İçerisinde Üç Aydan Fazla İstirahat ve Hava Değişimi Alınması
 - Görev Yapamaz Sağlık Kurulu Raporu Alan Uzman Erbaşlar
- Ciddi  Hastalığa Yakalanan Uzman Erbaşlar
 - İstihdam Edildiği Kadronun Sağlık Niteliğini Kaybetme 
 
 
 Son Bir Yıl İçerisinde Üç Aydan Fazla İstirahat ve Hava Değişimi Alınması
 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na göre uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Bu sürenin geçildiği durumlarda uzman erbaşların sözleşmesi feshedilmektedir.  Bu süre daha önce 2 ay olarak belirlenmişti ancak yapılan mevzuat değişikliği ile  3  aya çıkarılmıştır.
 
Bu nedenle yapılan sözleşme fesih işlemleri ve bu işlemlerin iptali için açılan davalarda verilen mahkeme kararları incelendiğinde idare tarafından fesih işlemlerinde birçok hata yapıldığı görülmektedir. 
 
Bu hatalara örnek vermek gerekirse sürenin yanlış hesaplanması, 1 yıllık sürenin belirlenmesinin hatalı yapılması, Kanun'da 3 ay ibaresi bulunmasına rağmen ay yerine gün hesabı yapılarak hatalı hesaplama yapılması, hava değişimi süresi dolmadan iyileştiğini beyan eden uzman erbaşların muayene için hastaneye sevk edilmemesi, sevk edilen uzman erbaşlardan iyileştiğine dair rapor alanların görevine başlatılmaması gibi birçok durumu örnek verebiliriz. Bu durumda olan kişilerin mutlaka hukuki bir yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz.
 
Görev Yapamaz Sağlık Kurulu Raporu Alan Uzman Erbaşlar
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler hakkında ilgisine göre “Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz”, “Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz” veya “Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz” kararı verilmektedir.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne tabi personelin sağlık kurulu raporları, Askeri hastaneler kapatıldıktan sonra devlet ve üniversite hastaneleri tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu hastanelerde çalışan doktorlar askeri hastanelerde çalışan doktorlar gibi söz konusu yönetmelik hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yanlış dilimden işlem yaparak birçok hatalı sağlık raporu verildiği görülmektedir. Bu nedenle "görev yapamaz" raporu alan uzman erbaşların mutlaka raporlarını inceletmek için  hukuki bir yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. 
 
Ciddi  Hastalığa Yakalanan Uzman Erbaşlar
 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
 gereği Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği, ruh sağlığı ve hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanan uzman erbaşlara sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilmektedir ve bu durumda olan uzman erbaşların sözleşmesi feshedilemez.
 
Bu tip uzun süreli hastalığa yakalanan uzman erbaşlara tedavi veya istirahat verilmeden görev yapamaz raporu verilerek birliklerinden ilişikleri kesildiği görülmektedir. Bu hatalı bir uygulamadır ve büyük bir mağduriyet yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu durumda olan uzman erbaşların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz.
 
Ancak bu 3 yıllık tedavi ve istirahat süresi sonucunda iyileşme gösteremeyen uzman erbaşların sözleşmesi feshedilmektedir.
 
 İstihdam Edildiği Kadronun Sağlık Niteliğini Kaybetme 
 
Görev yaptığı branşın sağlık niteliklerini kaybeden uzman erbaşların birlikleri tarafından kendilerinden istifade edilememesi gerekçesiyle sözleşmeleri feshedilmektedir. Ancak bu tip sözleşme fesih işlemlerinin birçoğu hukuka uygun değildir.
 
 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sağlık yeteneği yönünden tabi olduğu mevzuat  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'dir. Söz konusu Yönetmelik'te sözleşme yenileme muayeneleri sırasında Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olduğu tespit edilen uzman erbaşlar sınıfı veya branşı görevlerine devam edeceği açık bir şekilde belirtilmiştir.  
 
Yönetmelikte yer alan Hastalıklar Listesinin sadece (B) ve (D) dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar hakkında ilgisine göre "Görev Yapamaz” kararı verilebileceği açıkça belirtilmiştir.
 
Görüleceği üzere sağlık nedeniyle uzman erbaşların sözleşmesinin hangi durumlarda feshedileceği açıktır. Komando olamaz vb. ibareli sağlık raporları nedeniyle yapılan sözleşme feshi işlemleri hukuka uygun değildir. İstihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetmesi gerekçe gösterilerek kendisinden istifade edilememesi nedeniyle  sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların mutlaka hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz.
 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki makalelerden ulaşabilirsiniz.
 
Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşların Hakları 
 
Aşağıdaki belirtilen şartları sağlaması durumunda uzman erbaşlar genel malul veya vazife malulü olabilmektedir.
 
Uzman erbaşların  genel malul sayılma şartları nelerdir?
 
A)  Aşağıdaki belirtilen durumlardan dolayı malul sayılması,
 - Görevlerine devam etmekte olanların, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden uzman erbaşlar,
 
- Görevlerinde devam etmekte olanların vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedenlerin, ( Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz, Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz, Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz kararlı sağlık raporu alan uzman erbaşlar)
 
- Vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları 3 yıldan fazla devam eden uzman erbaşların
 
B) 10 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olmak,
 
 C) 1800 gün  prim gününü doldurmuş olması gerekmektedir.
 
*Eğer kişi, başkasının bakımına muhtaç bir şekilde malul kalmışsa bu kez 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaz ve 1800 prim günü yeterli olur. 
 
Uzman erbaşların vazife malullüğü şartları nelerdir?
 
 - Görevlerine devam etmekte olanların, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden uzman erbaşların,
 
- Görevlerinde devam etmekte olanların vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybeden uzman erbaşların ( Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz, Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz, Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz kararlı sağlık raporu alan uzman erbaşlar),
 
- Vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlar, hastalıkları 3 yıldan fazla devam eden uzman erbaşların,
 
malûllükleri  vazifelerini yaptıkları sırada, vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden, kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken, idarece sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğduğu durumlarda vazife malullüğü hükümleri uygulanır. 
 
 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Malul Olanlar
 
 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olan uzman erbaşlar, ilişikleri kesilmeden  bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına yeniden göreve dönmek için başvurma hakkına sahiptir.
 
Sağlık Sorunu Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlara İkramiye Ödenmesi 
 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği; kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan ( sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar bu gruba girmektedir);
 
Hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının  iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilmektedir.
 
Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilmektedir. 
 
Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenmektedir. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, hiçbir kesinti kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmemektedir.
 
Uzman erbaşların maaşının  hesaplanmasında  375 sayılı KHK'nın 28. maddesinde belirtilen ek tazminatlar (iç güvenlik harekatından dolayı verilen tazminatlar) ile 500 sayılı Kanuna (Kıbrıs'ta görev yapanlara ödenen ada tazminatı)  ödenen tazminat, lojman tazminatı ve yabancı dil tazminatı hariç tutulmuştur. 

Sağlık Sorunu Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşlara Yapılan Sağlık Yardımı 

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki sayılan hallerde uzman erbaşların sağlık nedeniyle sözleşmeleri feshedilmektedir. 

- Son Bir Yıl İçerisinde Üç Aydan Fazla İstirahat ve Hava Değişimi Alma
- Görev Yapamaz Kararlı Sağlık Kurulu Raporu Alma, 
- Ciddi  Hastalığa Yakalanıp 3 yıl sonunda iyileşememe
- İstihdam Edildiği Kadronun Sağlık Niteliğini Kaybetme

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği, sözleşmelerinin sona ermesine neden olan rahatsızlıklarının tedavisine devam edilen uzman erbaşlara, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla on iki ayı geçmemek üzere , görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların üçte ikisi her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenmesi gerekmektedir.
 
Emsal uzman erbaşların maaşının  hesaplanmasında,  375 sayılı KHK'nın 28. maddesinde belirtilen ek tazminatlar (iç güvenlik harekatından dolayı verilen tazminatlar) ile 500 sayılı Kanun gereği (Kıbrıs'ta görev yapanlara ödenen ada tazminatı)  ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç tutulmuştur. 
 
Yapılacak olan bu ödemeden hiçbir kesinti yapılamamaktadır.  Sağlık yardımın iadesinin istenmesi  hususu sadece belli durumlarda mümkün olmasına rağmen bazı birlikler hukuka aykırı şekilde iade talebinde bulunmaktadırlar.  Sağlık yardımının alındığı 12 aylık zaman dilimi içerisinde malullük aylığına hak kazanılırsa hak kazanılan aydan itibaren söz konusu yardım kesilecektir. Malullük maaşı bağlandığı halde sağlık yardımından da faydalanılmaya devam edildiği durumlarda sağlık yardımının iadesinin istenmesi mümkün olmaktadır. Yani aynı anda hem sağlık yardımı hem de malullük aylığının alınması mümkün değildir.
 
Ayrıca bazı birlikler sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlara gerekçesiz şekilde sağlık yardımı yapmamaktadır. Tedavisinin devam ettiğine dair raporu olan uzman erbaşlara kesinlikle sağlık yardımı ödemesinin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde ödemesi yapılmayan uzman erbaşların mutlaka hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz.
 
Kamu Sağlık Kuruluşlarından Ücretsiz Yaralanma
 
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu gereği;
 
Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle sözleşmeleri sona eren uzman erbaşlardan; ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen süre kadar ve on yılı geçmemek üzere
 
b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ile istihdam
edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine
sözleşmesi feshedilenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ise Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve beş yılı geçmemek üzere,
 
Muayene ve tedavi hizmetleri garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye devam edilmektedir.
 
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı doğanlar, bu hakları mevcut olduğu sürece bu maddeye göre sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanamaktadır.
 
"TSK'da görev yapamaz" Kararlı Sağlık Kurulu Raporu Verilmesinden Dolayı Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaşa Sağlık Yardımı Ödenmemesi İşlemi Hakkında Emsal Karar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Komando Piyade Tugay Komutanlığı emrinde piyade uzman onbaşı olarak görev yapmaktayken "TSK'da görev yapamaz" şeklindeki sağlık raporuna istinaden sözleşmesi feshedilen uzman erbaşın, sağlık yardımı ödenmesi talebiyle yaptığı  başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile mahrum kaldığı sağlık yardımı ödemelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle idare mahkemesinde dava açılmıştır.

Davalı idare dava sürecinde yaptığı savunmada ,  sağlık yardımı ödenmesi talebine ilişkin herhangi bir başvurunun bulunmadığı, sağlık yardımı ödemesi talebiyle idareye başvuru yapılmadan açılan dava hakkında görevli idari mercine tevdi kararı verilmesi gerektiği, davacının sözleşmesinin feshinden itibaren 12 aylık süre geçmiş olduğundan Uzman Erbaş Kanunu uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

Yargılama sonucunda; dava konusu işlemin iptaline ve  Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında öngörülen “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” kuralı uyarınca davacının  mahrum kaldığı sağlık yardımı ödemelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar  verilmiştir.

 
Sağlık nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaşların hukuki yardım almasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler iletişim bölümünde yer alan e-posta adresi ve telefon numaraları vasıtasıyla hukuk büromuzla irtibata geçebilirler.
 

 1. Yusuf 14-05-2022

  İyi günler avukat bey 2 yıllık sözleşmeli erim Yurt dışında görev yapar yapamaz kurul raporu istediler Cildiyeci Vücudumdaki Dövmeleri Yazdı boyutları yönetmelige uymuyor bana yurt dışında görev yapamaz verir mi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Yusuf14-05-2022

    Altı ay ve daha fazla süre ile yurtdışına gönderilecek sözleşmeli erbaş ve erlerde sınıfı veya branşı görevini yapacak sağlık niteliği aranmaktadır. B veya D diliminden bir rapor düzenlenmediği sürece sıkıntı olmaz.

  F. Y. 26-11-2021

  İyi günler avukat bey ben 1 yıl içerisinde 25 gün rapor aldım böbrek ten daha sonra operasyon esnasında düşme sonucu kolum kırıldı ve sağ ayak diz kapağımda menisküs yırtığı kemik iliği ödemi ve bir bağ koptu bu sebepten dolayı 55 gün rapor aldım toplamda 80 gün rapor etti 1 yıl içinde ayrıca raporun bitmesi sonucu doktor bana 2 ay ağır iş yapamaz ayakta uzun süre duramaz raporu verdi tek hekim onaylı çalıştığım kurum yani jandarma kurumu itiraz etti tekrardan hastane ye sevk verildi ben bu rapor yerine yatak istirati alırsam meslekten atılırmıyım ayrıca önemli olan nokta operasyon tutanağımda şöyle yazılmış operasyon esnasında personel in kendi dikkat ve tetbirsizliği yüzünden olmuştur adında bir tutanak tutuldu kendi dikkat ve temizliktir yazıldığı için tutanakta 90 gün ü geçerse raporum meslek ten atılırmıyım\\\\r\\\\nYardımcı olursanız sevinirim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @F. Y.26-11-2021

   Merhaba, görevden kaynaklı bir durum olduğundan dolayı 3 aylık süreye bu süreler dahil edilmez. Sözleşmeniz feshedilerse hukuka aykırı bir işlem olacaktır,  böyle bir olasılıkta dava açmanızı tavsiye ederiz.

  Hasan 05-10-2021

  Kolay gelsin görev dışında spor yaparken kol sakatlanması nedeniyle yapılan ameliyat sonrası rapaor sürem 3 ayı geçer ise bu görevden atılma sebebi midir

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Hasan05-10-2021

   Görevden kaynaklanmayan bir rahatsızlıktan dolayı üç ayı geçen istirahat raporu alınması durumunda idare tarafından sözleşme feshedilmektedir.

  Duran 04-10-2021

  İyi günler ben uzman çavuş olarak görev yapmaktayım. Sözleşme yenileme zamanım geldi fakat kilo ve boy endeksim tutmamaktadir. Boyum 1.83 kilom 106 bu sözleşme yenilememe engel olur mu

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Duran04-10-2021

   Mevzuatta, Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg’a kadar fazla olanlara A diliminden; 31 kg ila 40 kg fazla olanlara B diliminden rapor verileceği belirtilmketedir. Çizelgede  boyunuza göre üst sınır kilonuz 80 kg olduğundan 26 kilo fazlalığınız bulunmaktadır. Bu durumda A diliminden tanı konulacaktır. A dilimi de sözleşme yenilemeye engel bir hal değildir.

  Ahmet Akgül 30-09-2021

  Merhaba Avukat bey 3 yıldır meslekteyim ve sözleşme yenilecem bu gun ultrasyonda tas olduğu görüldü bu sözleşmeyi yenilemeye engel mi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Ahmet Akgül30-09-2021

   Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan ve  komplikasyon yapmamış böbrek  taşları sözleşme yenilemenize engel bir hal değildir.

    

  H. İ. 27-07-2021

  İyi günler benim sağ el orta parmak ilk bogumda kopukluk var bu sözleşme yenilemeye engelmi

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @H. İ.27-07-2021

   Rahatsızlığınız A dilimine girdiğinden dolayı sözleşme yenilemeye engel bir hal değildir.

  Sezer Konak 24-07-2021

  Iyı Gunler avukat bey ben görev esnasında merdıvenden dustum herhangı bırseyım oldugunu dusunmemıstım ama suan dizimde bir capraz bağı yırtılması oldugunu ögrendım özluk haklarımızı arastırdım ama tam olarak net bır bılgıye ulasamadım ben 3 aylık saglık raporum suresı ıcerısınde amelıyat olsam işime devam edebilirmiyim yoksa bu sakatlık benım ıhrac olmama neden olurmu bılgınız varsa benı aydınlatırmısınız.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Sezer Konak24-07-2021

   Görev nedeniyle oluşan rahatsızlılarda alınan sağlık raporları üç aya dahil edilmez. Bu süreler birliğiniz tarafından dahil edilerek sözleşmeniz feshedilirse mutlaka dava açmalısınız.

  Tarık ÇİFTÇİ 26-06-2021

  jandarma komando olarak suriyede görev yapmakta iken baş ağrısı nedeni ile doktora sevkimi istedim suriyede olduğumdan şartlar müsait olmayınca doktora gidemedim. fakat 1 hafta izine ayrıldım doktora gittim beynimde 8 cm tümör çıktı05,02,2020 tarihinde amaliyat oldum bu süreler zarfında 5-6 ay hastanede kaldım ışın tedavisi gördüm tekrar rahatsızlandım ciğerlerimden 3-4 ay daha yoğun bakımda kaldım şu an sağ bacağımda, sağ kolumda, ciğerlerimde, denge bozukluğu , dilde pelteklik ,gözde sorun var şimdi hastaneden askerliğe elverişli raporu istiyolar ben vazife malülü olarak emekli olurmuyum 4yıl 5 ay görev sürem oldu hastanede kaldığım süreler dahil

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Tarık ÇİFTÇİ26-06-2021

   SGK bu tip rahatsızkları bünyesel rahatsızlık olarak nitelendirerek  vazife malullüğü başvurularını reddetmektedir. Vazife ile ilgili olduğunu düşünüyorsanız, dava açabilirsiniz. Ayrıca uzun süreli tedavi gerektiren bir rahatsızlığınız olduğu için  3 yıl süreyle tedavi görme, hava değişimi veya istirahat alma hakkınız bulunmaktadır.

  İsa 20-06-2021

  Meslekte 7 yıl 10 ay görev yaptım bir yıl içerisinde 90 gün rapor hakkımı geçtiğim için sağlık nedeniyle sözleşmem fes oldu memur olma hakkım varmı ?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @İsa20-06-2021

   Başvurma hakkınız bulunmaktadır.

  Süleyman Sinan BALDEMİR 18-06-2021

  İyi günler avukat bey jandarma uzman erbaş olarak görev yaptığım esnada 02.06.2021 tarihinde bir cezaevinden diğerine giderken görev esnasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine trafik kazası geçirdik omurgamda 3 parça kırık var kürek kemiğimde çatlak var kafamda 8 cm yarık var yatarak istirahat verdiler tedavim devam ediyor benimde 90 gün rapor almamdan sonra sözleşmem feshedilir mi yoksa 90 günü aşmam problem olmazmı yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Süleyman Sinan BALDEMİR18-06-2021

   Görev nedeniyle alınan raporlar 90 günlük süreye dahil edilmez.

  Erkan Yüceel 18-05-2021

  Iyi günler diliyorum. Avukat bey ben 2017 yılının şubat ayında 18 ay sözleşmeli erlik yaptım ve sonrasında saglik raporuyla 3 ay sınırını aştığım için sözleşmem 2019 yılının sonuna doğru otomatik olarak fesh oldu. Tarafima ikrami bedeli ödendi. Yalniz en son sözleşmem fesh olmadan benden görev yapamaz raporu talep edilmedi. Aldığım parca raporlar ile 90 günü doldurduğum için otomatik fesh edildi sözleşmem. Şimdi askeriyeye geri dönmek istiyorum ama yaş şartı nedeniyle dönemiyorum 29 yaşındayım. Hakkımı çeşitli yollardan aramak istiyorum. Yardımcı olursanız ve iletişime geçerseniz benimle gerçekten sevinirim...

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Erkan Yüceel18-05-2021

   Sözleşme fesih işleminin iptali için açılabilecek davada,  maalesef dava açma süresini kaçırmışsınız. Sözleşmeli erlere ödenen ikramiyelerde, genellikle eksik ödeme yapılabilmektedir. Konuda uzman birisine ikramiyenizi hesaplatmanızı tavsiye ederiz.  Normal şartlar altında sözleşmeniz feshedilmeden önce maluliyet durumunuzun tespiti için hataneye sevk edilmeniz gerekirdi, ancak idare tarafından sevk işleminiz yapılmamış. Eğer sözleşme fesih işlemine sebep olan rahatsızlığınız herhangi bir maluliyete sebep olduysa, maluliyet durumunuzun tespiti için hastaneye sevk edilme talebinde bulunabilirsiniz.

  Mikail Meşe 09-04-2021

  Avukat bey iyi günler .eğitim Birliğim dahil atandığim birlikte toplamda 1 yıl 3 ay görev yaptım . 1 yil hariç ,3 ay 2 gün sağlık raporu (istirahat) aldım. Akabinde sözleşmem fesih edildi . Tarafıma tazminat yatırılmadi. Yatırılacaksa ne kadar yatırırlar bilgi verir misiniz ya da böyle bir hakka sahip miyim kanunen. İyi çalışmalar

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mikail Meşe09-04-2021

   Kendi kusurunuz olmadan sözleşmeniz feshedildiğinden dolayı ikramiye yatırılması gerekmektedir. Ayrıldığınız tarihte almakta olduğunuz net maaş tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Ayrıca 3 aylık kıst süresi de hesaplamaya dahil edilir. İkramiye ödemesinin yapılmaması durumunda idare mahkemesinde dava açılması gerekir.

  Erhan ÇİFTÇİ 23-03-2021

  Toplamda 7 yıl 3 ay görev yaptığım jandarma genel komutanlığından 23.05.2017 tarihinde uzman erbaşlıktan \\\\'Görevde başarısız olma ve aşırı borçlanmadan\\\\' ilişiğim kesildi. Bu şartlarda herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur olma yani atanma ihtimalim varmı. Saygılarımla.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Erhan ÇİFTÇİ23-03-2021

   Uzman erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir. Siz de 7 yılı tamamladığınızdan dolayı memur olarak atanabilirsiniz.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda Bulunmak" Disiplinsizliği İle İlgili Emsal Karar

"Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Davranışlarda

08-05-2021

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Er ve Erbaşlara İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Erbaş ve Erlere İkramiye Tutarlarının Eksik

04-10-2021