Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Er ve Erbaşlara İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Er ve Erbaşlara İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Erbaş ve Erlere İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun  7. maddesinin 5. fıkrasında  "Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez." hükmü yer almaktadır. 

Kanunun açık hükmüne göre sözleşmesi sonlanan sözleşmeli ere iki seçimlik şarttan biri gerçekleştiğinde ikramiye ödenir. Bunlar ; kendi kusurları olmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma veya sözleşme süresinin sona ermesi nedeni ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmadır. Yani bu iki şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi tazminata hak etmek için yeterlidir.

İkramiye hesaplamasında ise  15.330 gösterge rakamının personelin  ayrıldıkları tarihteki memur aylık katsayısıyla (örneğin Ağustos 2019’da ayrıldıysa Temmuz 2019 için belirlenen katsayı) çarpımı sonucu bulunacak tutarın, aşağıda yer alan (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak bu konuda açtığımız davalar ve yaptığımız idari  başvurular neticesinde tazminata hak kazanan sözleşmeli erbaş ve er ikramiyelerinin, idare tarafından hatalı hesaplandığını ve bunun sonucunda önemli miktarlarda eksik ödeme yapıldığını gözlemledik. Bu şekilde ikramiye ödemesinden yararlanan ve tutar konusunda tereddüte düşenler bizle iletişime geçerek, yatan ikramiye tutarının doğruluğunu teyit edebilirler.

(2) SAYILI CETVEL - SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN İKRAMİYE GÖSTERGE TABLOSU 

Hizmet Yılı                   Oran 

1 Hizmet Yılı               : 8,37 

2 Hizmet Yılı               :16,75 

3 Hizmet Yılı               : 33,38 

4 Hizmet Yılı               : 41,62 

5 Hizmet Yılı               : 49,87 

6 Hizmet Yılı               : 58,12 

7 Hizmet Yılı ve üzeri : 82,85

İKRAMİYESİ (TAZMİNATI)  EKSİK ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş statüsüne geçmesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen müvekkile ödenen tazminat tutarının eksik olması nedeniyle açılan davada, yargılama sonunda  idare mahkemesi eksik yatırılan  29.566,92-TL lik tazminat tutarının müvekkile ödenmesine karar vermiştir. Karar aşağıda sunulmuştur. İdare tarafından ödenen tazminatların birçoğunda hatalı hesaplama yapılmaktadır. Bu konuda mağdur olmamak ve talep hakkının zamanaşımına uğramaması için mutlaka hukuki yardım alınmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

 

 

Sözleşmeli Erbaş ve Erler ile ilgili makale ve emsal kararlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Güvenlik Soruşturması ile İlgili Emsal Kararlar 

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçiş Başvurularının Kabul Edilmemesi

Sözleşmeli Er / Erbaş Olarak Görev Yaparken Uzman Erbaş Olmaya Hak Kazanan  Kişilere Sözleşmeli Er Olarak Görev Yaptığı Dönem Nedeni İle Tazminat Ödenmesi

 

Dökümanlar