Yedek subay

Yedek Subaylıktan Muvazzaf Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1Sicil notu ortalaması % 85 in altında olan ve hakkındaki nitelik belgesi olumsuz düzenlenen davacı Asteğmen subayın, muvazzaf subaylığa kabul edilmemesi işleminde hukuka aykırılık yoktur.KKK.lığı bünyesinde asteğmen rütbesiyle askerlik hizmetini yapan ve Hv.K.K.lığının açtığı sınavı kazanmış olan davacının Hv.K.K.lığı tarafından muvazzaf subay nasbedilmesi için asteğmen olarak görev yaptığı birliğindeki sicil üstleri tarafından hakkında olumlu nitelik belgesi düzenlenmesi ve almış Devamı


YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR

YEDEK SUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME İLE YEDEK ASTSUBAYLIKTAN ERLİĞE DÜŞÜRÜLME EMSAL KARARLAR7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun, "Yedek subay veya yedek astsubay olmaya engel hâller" başlıklı 33.maddesinde engel haller sayılmıştır."(1) Yedek subay veya yedek astsubay, yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı, yedek subay aday adayı veya yedek astsubay aday adayı iken;a) 1632 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanunun 50 nci Devamı


YEDEK SUBAY ÖĞRETMEN STATÜSÜNDEN ÇIKARMA

Emsal KararÖZETİ: Yedek subay öğretmen statüsünde iken salt istirahat kullandığı gerekçesiyle davacının bu statüden çıkarılması hukuka aykırı olup; davacının bu nedenle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini gerekir. Davacı vekilinin 14 Ekim 1997 tarihinde kayda geçen dava dilekçesi ile savunmaya karşı verdiği ve 3 Şubat 1998 tarihinde kayda geçen cevap layihasında; davacının yedek subay öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı emrine verildiğini Devamı


YEDEK SUBAYLIK HİZMET SÜRESİ-ERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN MAHSUBU

Emsal KararÖZETİ: Er statüsünde askerlik hizmetini yaparken dört yıllık yüksek okulu bitirmesi ve isteği üzerine terhis edilen davacının, yedek subay statüsüyle yeniden yapacağı askerlik hizmetinden, önceki askerlik süresinin mahsubu gerekir.Davacı vekilinin 13 Şubat 2001 tarihinde kayda geçen dilekçesinde özetle; müvekkilinin askerlik yükümlülüğünü er statüsünde yerine getirmekte iken Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden inşaat mühendisi olarak mezun olduğunu, yedek subay Devamı


4 Kayıt Bulundu