Sicile yazilan menfi olumsuz kanaatler

Sicile Yazılan Menfi Olumsuz Kanaatler

Emsal Karar 1ÖZETİ: Subay sicil belgesinin 43 ncü maddesinin b bendine yapılan işaretleme, Subay Sicil Yönetmeliği hükümleri uyarınca menfi nitelik sonucunu doğurmamakla birlikte, içerik olarak menfi görüldüğünden ve bazı özel görev ve atamalara doğrudan etkili bulunduğundan, bu işaretlemenin hukuka uygunluk denetiminin ayrıca yapılmasında zaruret bulunmaktadır. Davacı 20.06.2004 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen dava dilekçesinde özetle; meslek hayatı boyunca başarılı çalışmalarından dolayı takdir Devamı


1 Kayıt Bulundu