Oyak emeklilik

Emeklilik Yardımı

Emsal Karar 1Davacının doğum izninde geçen süreye ilişkin aidatlarının, malûl olarak TSK’nden emekliye ayrılmasından sonra tamamlama isteğine rağmen bu talebin kabul edilmeyerek sadece aidat ödemesinin yapılması ve OYAK emeklilik yardımı yapılmaması hukuka aykırıdır.Kanunun 30 ncu maddesi ile üyelik ilişkisinin devam ettiği dönem içerisinde kanunda sayılan nedenlerle aidatı kesilemeyen üyelere daha sonra eksik aidatları tamamlamaları imkânı sağlanmıştır. 2001 yılında yapılan 41. Olağan Devamı


Kısmi Maluliyet Yardımı

Emsal Karar 1Terör örgütü mensuplarınca girdiği çatışmada sol el ve sol karın boşluğundan vurularak yaralandığı anlaşılan davacı hakkında düzenlenen ek raporda, vücut fonksiyon kaybının bulunduğunun belirtilmesi nedeniyle OYAK kısmi malûliyet yardımı yapılmaması işleminin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.Kısmi malûliyet yardımı yapılabilmesi için; kısmi malûliyet sonucu vücut fonksiyon kaybının söz konusu olması, bu malûliyetin devamlı olması ve vücut fonksiyon kaybının Devamı


Tam Ve Daimi Maluliyet Yardımı

Emsal Karar 1Davacı hakkında düzenlenen Asker Hastanesi Sağlık Kurulu raporunda davacının bir işle meşgul olma imkanından kati surette mahrum kaldığına dair açık bir hüküm bulunmamakla birlikte; davacının sefer şartlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapabileceği belirtildiğinden davacıya tam ve daimi maluliyet yardımı yapılması mümkün değildir.Davacı hakkında düzenlenen Ankara Asker Hastanesi Sağlık Kurulunun 22.04.2009 tarih ve 257 sayılı raporunda davacının bir işle meşgul Devamı


3 Kayıt Bulundu