Mulakat

Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınavında (Mülakat) Düşük Not Verilerek Başarısız Sayılmaya İlişkin işlemlerin İptali

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde, ''sınıflandırma'', '' kariyer'' ve ''liyakat'' ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlendikten sonra, "Sınıflandırma", Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak; "Kariyer", Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek Devamı


SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVI (MÜLAKAT)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. maddesinde, ''sınıflandırma'', '' kariyer'' ve ''liyakat'' ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlendikten sonra, "Sınıflandırma", Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmak; "Kariyer", Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek Devamı


Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı Sorunlar ve Konuyla İlgili Yürütmenin Durdurulması Kararları

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş İşlemlerinde Yaşadığı SorunlarJandarma Genel Komutanlığında görevli Uzman Jandarma statüsündeki personelin Astsubaylığa geçiş şartlarında yaş sınırına ilişkin değişiklikler yapılmıştır. 02/01/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 63 üncü maddesiyle, Uzman Jandarmaların Astsubaylığa geçebilmesi için 28 olan yaş sınırı 31 şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu sınır 35’e yükseltilmiştir. Bu doğrultuda 2019 Devamı


TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

TSK'da Askeri Öğrenci Olduğundan Bahisle Adaylığı Sonlandırılan Uzman Erbaş Hakkında Emsal KararJandarma Genel Komutanlığınca Uzman Erbaş personel temini kapsamında yapılan mülakat sınavına girip başarılı olan ve hastaneden olumlu sağlık raporu alan müvekkilin, TSK'da askeri öğrenci olduğundan bahisle adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.DAVACI :VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK (e tebligat) Devamı


Yeterlilik Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Yeterlilik (Mülakat-Sözlü) Sınavında Başarısız Sayılarak İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal KararDavacının, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda sözleşmeli astsubay adayı olarak öğrenim görmekte iken eğitim sonu yeterlilik sınavında başarısız olduğundan bahisle öğrencilikten ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.Yapılan yargılama sonucunda "Uyuşmazlıkta, davacının, yapılan spor sınavında "100", atış sınavında "60" puan aldığı, sözlü sınavda kendisine altı soru sorulduğu, dosyaya Devamı


5 Kayıt Bulundu