Hizmet suresi

Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereği kesenek vermek suretiyle geçirilen süreler, 32 ve 33 ncü maddeler gereği askerlik hizmet zammı, 102 ve EK-8 nci maddeler gereği askerlik hizmet borçlanması ve EK-18 nci madde ve 2829 Sayılı Kanunun 4 ncü maddeleri gereği Emekli Sandığı iştirakçiliğinden önce sigortalı olarak çalışılan süreler dikkate alınmalıdır.Davacı 27.02.1992-27.05.1993 tarihleri arasında Devamı


Üyelik Hizmet Süresi Aidat Birleştirme

Emsal Karar 1Üç yılı geçmeyen ilk üyeliği sonunda kendisine 205 sayılı yasanın 23 ncü maddesi uyarınca aidatları iade olunmayan davacının, Kuruma yeniden üye olmasından sonra ilk üyelik süresi ile ikinci üyelik sürelerinin birleştirilmesini takiben, ödediği ilk aidatların nemasıyla birlikte ikinci dönem aidatlarıyla birleştirilmesi gerekli olduğu halde aksi yönde tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.Dairemizin 23.3.1999 tarih ve E.1999/257, K.1999/297 sayılı kararında Devamı


YEDEK SUBAYLIK HİZMET SÜRESİ-ERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN MAHSUBU

Emsal KararÖZETİ: Er statüsünde askerlik hizmetini yaparken dört yıllık yüksek okulu bitirmesi ve isteği üzerine terhis edilen davacının, yedek subay statüsüyle yeniden yapacağı askerlik hizmetinden, önceki askerlik süresinin mahsubu gerekir.Davacı vekilinin 13 Şubat 2001 tarihinde kayda geçen dilekçesinde özetle; müvekkilinin askerlik yükümlülüğünü er statüsünde yerine getirmekte iken Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden inşaat mühendisi olarak mezun olduğunu, yedek subay Devamı


3 Kayıt Bulundu