Askerlige elverisli degildir

Kontrol / Hakem Muayeneleri

Emsal Karar 1ÖZETİ: Askerliğe elverişli değildir sonuç kararlı sağlık kurulu raporunun diğer nüshalarının GATA K.lığında olduğunun anlaşılması karşısında; onay için bu raporların celbedilip yetkili Sağlık Daire Başkanlığına gönderilmesi yerine, davacının yeniden kontrol muayenesi sevki yolunda tesis edilen işlem hukuka aykırıdır.Davacı 27.8.2001 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; GATA Sağlık Kurulunun 31.10.1999 gün ve 2024 sayılı “B/45 F-2 B/35 F-2 Askerliğe Elverişli Devamı


Sağlık Raporu İptali

Emsal Karar 1ÖZETİ : Davacı hakkında hakem muayenesi sonucu GATA Sağlık Kurulu raporu ile askerliğe elverişli olduğuna karar verilmesine rağmen, ara kararı üzerine düzenlenen GATA Profesörler Sağlık Kurulunun raporunda, davacı hakkında “askerliğe elverişli değildir” kararı verilmesi nedeniyle iptali istenen GATA Sağlık Kurulu raporunun iptaline karar verilmiştir.Davacı vekili 29.06.2009 tarihinde AYİM kaydına geçen dilekçesinde özetle; müvekkilinin 2004 yılından beri akciğerlerinden rahatsız olduğunu, Devamı


Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulma

Emsal Karar 1ÖZETİ : Davacının ağabeyinin firar halindeyken yakalanarak nezarethaneye konduğu ve burada vefat ettiği, ağabeyinden sonra askerlik hizmet sırası gelen ilk (erkek) kardeş olan davacının askerlik hizmetinden muaf tutulmama işleminin hukuka uygun olmadığı.Davacı vekili, 30.07.2010 tarihinde Muş Asliye Hukuk Mahkemesi, 03.08.2010 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin ağabeyi …’ın 01.09.1986 tarihinde silahaltına alındığını, 20.06.1988 tarihinde askerlik görevini yaparken Devamı


3 Kayıt Bulundu