Anayasa mahkemesi kendilerinden istifade edilememe

Anayasa Mahkemesinin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda Yer Alan “Kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler” İbaresi İle İlgili İptal Kararının Devam Eden Davalara Etkisi

Anayasa Mahkemesinin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda Yer Alan “Kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler” İbaresi İle İlgili İptal Kararının Devam Eden Davalara EtkisiDavacının kendisinden istifade edilemeyeceği gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının tazmini talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Manisa 1. İdare Mahkemesi 3269 sayılı Uzman Devamı


1 Kayıt Bulundu