Aidat

Üyelik Hizmet Süresi Aidat Birleştirme

Emsal Karar 1Üç yılı geçmeyen ilk üyeliği sonunda kendisine 205 sayılı yasanın 23 ncü maddesi uyarınca aidatları iade olunmayan davacının, Kuruma yeniden üye olmasından sonra ilk üyelik süresi ile ikinci üyelik sürelerinin birleştirilmesini takiben, ödediği ilk aidatların nemasıyla birlikte ikinci dönem aidatlarıyla birleştirilmesi gerekli olduğu halde aksi yönde tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.Dairemizin 23.3.1999 tarih ve E.1999/257, K.1999/297 sayılı kararında Devamı


1 Kayıt Bulundu