Sınıfta Bırakılma

Emsal Karar 1

Bütünlemeye  kaldığı matematik dersinden tek ders sınavında da başarısız olduğu anlaşılan davacının, başarısızlık nedeniyle Maltepe Askeri Lisesi’nde ikinci sınıfı tekrarlamak üzere sınıfta bırakılması işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM 2.D., 17.9.2003; E.2002/701, K.2003/725) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Devlet Memurluğundan Çıkarılma

Emsal KararÖZETİ: Davalı idarece memuriyetten çıkarılma sebebi yapılan olumsuz sicilin mevzuata

18-03-2021

Bireysel başvuruda adli yardım mümkün müdür?

Adli yardım talebinin başvuru esnasında belirtilmesi gerekir. Adli yardım talebinde bulunabilmek

28-11-2019

Atamada Eş Durumu

Emsal Karar 1 Eşi devlet

06-12-2019