Sınıfta Bırakılma

Emsal Karar 1

Bütünlemeye  kaldığı matematik dersinden tek ders sınavında da başarısız olduğu anlaşılan davacının, başarısızlık nedeniyle Maltepe Askeri Lisesi’nde ikinci sınıfı tekrarlamak üzere sınıfta bırakılması işlemi hukuka uyarlıdır. 

(AYİM 2.D., 17.9.2003; E.2002/701, K.2003/725) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Borç ödemeden aciz vesikası nedir?

İcra dairesi paraların paylaştırılmasından alacağını tam olarak alamayan alacaklılara bir borç

24-09-2019

Disiplinsizlik Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1Disiplin cezasının verilmesinin amacı bozulan disiplinin tesisi ise, Okul

25-12-2019