Sınavda Başarısız Sayılma

Emsal Karar 1

Yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda davacının girdiği bütünleme, tek ders ve ilave tek ders sınavlarında başarısız olduğu saptanan davacı askeri öğrencinin bu konudaki iddialarında hukuki haklılık bulunmadığı ortadadır.

Davacının ara sınıflarda özellikle fen grubu derslerden başarılı olduğu pek söylenemez. Fen grubu dersler arasında yer alar fizik dersinin II nci sınıf hariç tutulduğunda, I ve III ncü sınıflarda davacının sorunlu dersi olduğu gözlenmektedir. I nci sınıfta sözü edilen dersten  başarısız olmuş, Sınıf Öğretmenler Kurulu kararı ile bir üst sınıfa geçebilmiştir. III ncü sınıfta ders yılı kaybına neden olan dersler arasında fizik dersi de bulunmaktadır. Bu dersi III ncü sınıfta ikinci senesinde yine okumasına karşın başarılı olamamış bütünlemeye kalmış, girdiği tek ders sınavlarında hep aynı sonucu almıştır. Davacının III ncü sınıfın birinci eğitim yılı olan 1994 - 1995 eğitim-öğretim yılında yıl sonu başarı notu bir; aynı sınıfta tekrar ederek okuduğu, ikinci yani 1995 - 1996 eğitim- öğretim yılında da yıl sonu başarı notu (12 Mart 1997 günü girdiği tek ders sınavından aldığı not hariç) bir olarak gerçekleşmiştir. Davacının bu durumu gözetilerek, Şartsız Kurulda durumunda bir değişiklik yapılmamasında ve takdir hakkının başarılı sayılmaması yönünde kullanılmasında hukuka aykırılıktan bahsedilemez. Davacının başarılı sayılmaması işlemi tüm öğeleriyle hukuka uyarlı bulunmuştur. 

(AYİM. 2.D. 14.1.1998; E.1997/355; K. 1998/46)

 

Avukata Sor!